Bảo Lộc: Nhiều điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước 
Sáng 27/2, TP Bảo Lộc đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước và triển khai công tác năm 2017. Theo đánh giá, các phong trào thi đua theo chuyên đề và theo đợt được các đơn vị trên địa bàn TP Bảo Lộc phát động và thực hiện có hiệu quả và trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng trên địa bàn TP Bảo Lộc trong năm qua đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, các đề tài khoa học công nghệ được triển khai thực hiện tích cực, tập trung vào ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong năm, Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm TP Bảo Lộc đã công nhận 223 sáng kiến cho các cá nhân; trong đó, có 170 cá nhân thuộc ngành giáo dục vá đào tạo. Trên cơ sở những kết quả đạt được, đã có nhiều tập thể và cá nhân đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua. Nổi bật có Liên đoàn Lao động TP Bảo Lộc đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015; cán bộ và nhân dân phường II, phường Lộc Tiến được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vì có thành tích trong bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Ngoài ra, phong trào thi đua quyết thắng, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng có các tập thể tiêu biểu như: Ban Chỉ huy Quân sự TP Bảo Lộc, Ban Chỉ huy Quân sự phường Lộc Tiến, Công an TP Bảo Lộc… Phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi cũng đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu. Trong năm 2016, toàn thành phố có 1 tập thể và 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 tập thể và 14 cá nhân được nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và nhiều tập thể, cá nhân được công nhận các danh hiệu thi đua khác.
 
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Lê Hoàng Phụng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2011 - 2015, góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Thành ủy Bảo Lộc Lê Hoàng Phụng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể
và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2011 - 2015, góp phần xây dựng CNXH
và bảo vệ Tổ quốc.
Dịp này, TP Bảo Lộc cũng đã phát động phong trào thi đua năm 2017. Theo đó, phong trào được chia làm 2 giai đoạn với mục tiêu được đặt ra là nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển hạ tầng nhằm từng bước đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí đô thị loại II; đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo định hướng công nghệ cao; thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại - dịch vụ…
 
ĐÔNG ANH