Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam làm việc tại Lâm Đồng”. 

    Ngày 28-11-2016, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do đồng chí Hồ Thị Kim Thoa – Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh Lâm Đồng về kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2016. Dự buổi làm việc có đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các sở, ngành, cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh.

 

                                                Toàn cảnh hội nghị (ảnh Ngọc Ngà)

    Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh báo cáo tình hình kết quả thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh năm 2016 và các ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận của các thành viên về công tác quán triệt, triển khai các giải pháp thực hiện Cuộc vận động, trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền, vận động, quản lý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; xây dựng thương hiệu, giới thiệu, quảng bá sản phẩm và phát triển hệ thống mạng lưới phân phối, đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng.

    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Thị Kim Thoa đánh giá cao kết quả thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, điều đó thể hiện sự quan tâm lãnh đạo Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, sự vào cuộc tích cực của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương; đặc biệt, ngay sau khi có Kết luận 107-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đã kịp thời có văn bản chỉ đạo, bổ sung các nội dung giải pháp, củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, ban hành Quy chế làm việc. Nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động, nhất là trong giai đoạn đất nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng, thời gian tới Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chỉ đạo các sở, ngành và các cơ quan, đoàn thể tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tất cả mỗi người dân, nhất là các doanh nghiệp, nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng nhận thức đúng, sâu sắc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu mua sắm, sử dụng và bảo vệ người tiêu dùng; tăng cường tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết, kết nối giao thương, xây dựng thương hiệu, giới thiệu quảng bá sản phấm sản xuất trong nước, nhất là sản phẩm đặc trưng của Lâm Đồng, gắn với tổ chức đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, từng bước đưa Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

                       Ban Phong trào – Tuyên giáo UBMTTQ Việt Nam tỉnh