Skip navigation links
Pictures
Thư viện ảnh
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 40/2016/QĐ-STC ngày 14/7/2016
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Quyết định QPPL
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Công khai ngân sách của tỉnh
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Công khai tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Công khai ngân sách

 Cải cách hành chính

Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Thông tin chỉ đạo điều hành của Sở Tài chính

Thực hiện quyết định 656/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về điều động và bổ nhiệm chức vụ cán bộ, công chức.

Sinh thời Chủ tịch HCM đã khẳng định: Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng Đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức Đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại, lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham giá gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng.

Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 1112-QĐ/ĐUK ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan về việc kết nạp đảng viên đối với quần chúng Phạm Quốc Tú.

Ngày 18/01/2018, Chi bộ Hành chính Sự nghiệp thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Phạm Quốc Tú theo đúng quy định của Điều lệ Đảng .

Đến dự buổi Lễ kết nạp có Đ/c Lê Văn Nhân  - Bí thư Đảng bộ , Phó Giám đốc Sở và đại diện các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

Như vậy, tính đến ngày 19/01/2018, Đảng bộ Sở Tài chính có 30 Đảng viên, trong đó có 02 đảng viên dự bị

Sáng ngày 27/11/2017, Tại Hội trường Sở Tài chính, Đ/c Lê Văn Nhân Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát Theo Công Văn 1987-CV/TU ngày 09/10/2017, Công văn 749-CV/ĐUK ngày 06/11/2017 và Kế hoạch số 66-KH/ĐUK ngày 22/11/2017 về kế hoạch kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 đến các Chi bộ, toàn thể Đảng viên trong cơ quan biết và thực hiện trong thời gian tới.

Trang sau >>

 Tin hoạt động trong tinh

(LĐ online) - Chiều ngày 19/4, thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Chương trình giám sát năm 2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với UBND tỉnh về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018” trên địa bàn. Buổi làm việc dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Văn Đa. 

 

Các tin khác
Trang sau >>

 Chào Mừng

 Thư Viện Ảnh

 Văn bản hướng dẫn

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 325 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
824/STC-HCSN 11/04/2019 Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao có thành tích cao thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý
819/STC-HCSN 11/04/2019 Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
826/STC-TTr 11/04/2019 Tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, KTNN
743/STC-NS 05/04/2019 Đôn đốc thực hiện quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018
712/STC-GCS 01/04/2019 Khẩn trương lập báo cáo kê khai và phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ
700/STC-HCSN 29/03/2019 Đôn đốc lập báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/N Đ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (lần 2)
647/STC-GCS 25/03/2019 Đề nghị báo cáo tình hình cho thuê tài sản nhà nước
636/STC-THTK 22/03/2019 Đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ năm 2019 (lần 2)
635/STC-NS 22/03/2019 Hướng dẫn chế độ đại biểu Hội đồng nhân dân 02 cấp
565/STC-HCSN 18/03/2019 Hướng dẫn xử lý, bàn giao, tiếp nhận về tài sản, tài chính đối với các đơn vị khi hợp nhất, sáp nhập và giải thể, chấm dứt hoạt động
574/STC-HCSN 18/03/2019 Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập
538/STC-HCSN 13/03/2019 Đề nghị góp ý danh mục bổ sung xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật
477/STC-HCSN 07/03/2019 Trả lời phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức phụ trách Bộ phận Một cửa tại các sở, ngành
457/STC-ĐT 06/03/2019 Đôn đốc nộp báo cáo quyết toán vốn đầu tư niên độ ngân sách năm 2018
439/STC-NS 04/03/2019 Báo cáo tiến độ và nhu cầu kinh phí thực hiện các dự án quy hoạch năm 2019
427 /STC-NS 04/03/2019 Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2018
418/KH-STC 28/02/2019 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
389/STC-HCSN 27/02/2019 Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính
394/STC-HCSN 27/02/2019 Lập báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/N Đ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP
642/STC-ĐT 25/02/2019 Hướng dẫn một số vướng mắc về trình tự; thủ tục thực hiện dự án đầu tư; công tác quản lý, thanh quyết toán dự án đầu tư do cấp xã quản lý
289/STC-HCSN 13/02/2019 Đôn đốc gửi báo cáo chuyển nguồn kinh phí năm 2018 sang năm 2019
263/STC-HCSN 31/01/2019 Đôn đốc lập báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2018 (lần 2)
5A/QĐ-CĐCS 30/01/2019 Công nhận Ban Thanh tra nhân dân Sở Tài chính nhiệm kỳ 2019 - 2020
143/STC-GCS 16/01/2019 Thực hiện báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản công năm 2018
139/STC-HCSN 16/01/2019 Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết số 102/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này