Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 110/QĐ-STC ngày 25/9/2019
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Văn bản Bộ Tài chính
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Pictures
Thư viện ảnh
Công khai ngân sách của tỉnh
Dự toán ngân sách
Thực hiện dự toán ngân sách
Quyết toán ngân sách
Tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND và báo cáo khác
Tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về công đoàn Việt Nam - 90 năm lịch sử” của công đoàn Khối thi đua số 2
Sở Tài chính tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Hướng dẫn Quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Thủ tục hành chính

Thủ tục/công việc:
Lĩnh vực:
Có 30 thủ tục:

TTThủ tụcLoại thủ tục
1 HIỆP THƯƠNG GIÁ Quản lý Giá Công Sản
2 THỦ TỤC THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN SỬ DỤNG TÀI SANTR CÔNG TẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ Quản lý Giá Công Sản
3 CẤP PHÁT KINH PHÍ ĐÀO TẠO, KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Tài chính ngân sách
4 CẤP TẠM ỨNG KINH PHÍ ĐÀO TẠO, KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM CHO CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Quản lý Giá Công Sản
5 Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp Tài chính ngân sách
6 Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước Tài chính ngân sách
7 ĐĂNG KÝ GIÁ Quản lý Giá Công Sản
8 ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH Tài chính ngân sách
9 HOÀN TRẢ HOẶC KHẤU TRỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ NỘP HOẶC TIỀN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ TRẢ VÀO NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI Tài chính ngân sách
10 KÊ KHAI GIÁ Quản lý Giá Công Sản
11 Mẫu số: 01/QTDA (Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính) BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH Tên dự án: Tên công trình, hạng mục công trình: Chủ đầu tư: Cấp quyết định đầu tư: Địa điểm xây dựng: Quy mô công Quản lý đầu tư
12 QUYẾT ĐỊNH BÁN TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản
13 THẨM ĐỊNH VÀ THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH HÀNG NĂM Quản lý đầu tư
14 THẨM TRA, PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH (DỰ ÁN DO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH RA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT THEO ỦY QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH) Quản lý đầu tư
15 THANH TOÁN CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quản lý Giá Công Sản
16 THANH TOÁN CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN BÁN TÀI SẢN TRÊN ĐẤT, CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Quản lý Giá Công Sản
17 THỦ TỤC GIAO QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN LÀ KẾT QUẢ CỦA NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÂN SÁCH CẤP Quản lý Giá Công Sản
18 THỦ TỤC GIAO QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN LÀ KẾT QUẢ CỦA NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NGÂN SÁCH HỖ TRỢ Quản lý Giá Công Sản
19 THỦ TỤC MUA HÓA ĐƠN LẺ Quản lý Giá Công Sản
20 THỦ TỤC MUA QUYỂN HÓA ĐƠN Quản lý Giá Công Sản
21 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản
22 THỦ TỤC QUYẾT ĐINH TIÊU HỦY TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản
23 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH THANH LÝ TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản
24 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH THU HỒI TÀI SẢN CÔNG TRONG TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TỰ NGUYỆN TRẢ LẠI TÀI SẢN CHO NHÀ NƯỚC Quản lý Giá Công Sản
25 THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH THU HỒI TÀI SẢN CÔNG TRONG TRƯỞNG HỢP THU HỒI THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A,B, C, D, Đ VÀ E KHOẢN 1 ĐIỀU 41 LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Quản lý Giá Công Sản

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này