Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Ngày 13/10/2017 tại Hội Trường Sở Tài chính, Công đoàn cơ sở Sở Tài chính tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại Hội


Đ/c Lê Văn Nhân Bí thư Đảng ủy, PGĐ Sở Chỉ đạo Đại hội

Đại hội vinh dự có Đ/C Nguyễn Đình Hòe - Chủ Tịch Công đoàn viên chức Tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại Hội;

Theo Báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã phối hợp cùng chính quyền giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ cho cán bộ công chức và người lao động. Cử các đoàn viên tham gia nhiều lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng , hiệu quả công việc.

 BCH Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục về mọi mặt cho đoàn viên, nhằm tăng cường về nhận thức chính trị, chuyển biến tích cực về hành động, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành Tài chính.  

Phối hợp chặt chẽ với Cấp ủy, lãnh đạo tổ chức cho công đoàn viên tham gia các đợt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; tổ chức quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội các cấp;

 Ngoài ra, Công đoàn đã tích cực tham gia vào các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động như: Đóng góp vào các quỹ ủng hộ lũ lụt, động đất, đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động từ thiện...

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí. Đ/c Phạm Thị Tường Vân, PGĐ được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Công đoàn, Đ/c Trần Minh Thuận, ĐUV được Đại hội tín nhiệm giữ chức Phó Chủ Tịch.