Biển cả do cái gì tạo nên 

Năm 1968, các ông Hà Huy Giáp, Lê xuân Đồng, Phan Hiền được Bác HỒ mời đến trao đổi về việc biên soạn lại sách “người tốt – Việc tốt”.

Bác chỉ chồng tài liệu cao gần nữa mét trên bàn và cho biết đó là những bài báo và báo cáo viết về hơn bốn nghìn người được bác thưởng huy hiệu trong máy năm qua. Bác đã sắp xếp lại thành 18 tập. Nếu kể tập thứ 19 đang làm dở dang thì số người được Bác khen đã lên tời năm nghìn người.

Những tập tài liệu đều đóng bìa vở học sinh, giấy nền bên trong là giấy báo cũ. Những bài báo và báo cáo về Người tốt - Việc tốt được cắt dán cẩn thận trên giấy báo. Bài nào cũng mang bút tích của Bác bằng mực đỏ hoạt bút chì đỏ, ghi rõ tặng 1 hay máy huy hiệu.

Bác nói đùa:

Như thế là đã thành bách khoa toàn thư rồi đấy. Từ đó, các chú chọn ra những tấm gương nào cần viết lại trước thì viết cho thật tốt, để mọi người có ý thức làm theo và hơn thế.

Bác trong cho ông Giáp mấy tờ giấy đánh máyghi rõ mỗi ngành, mỗi giới mỗi địa phương có bao nhiêu người được khen thưởng. Bác phê bình một số cán bộ lãnh đạo mải làm công tác sự vụ hơn là để tâm sức xậy dựng con người mới…, cho nên không chịu theo dõi việc làm hàng ngày của quần chúng nhân dân… và hỏi:

Hình như các chú cũng chưa coi trọng những việc nhỏ như thế?

Không đợi trả lời Bác nói tiếp:

Các chú có biết biển do cái gì tạo nên không? Từng giọt nước nhỏ thấm vào trong lòng đất, chảy về 1 hướng mới thành suối, thành sông, rồi thành biển. một pho tượng hay 1 lâu đài cũng phải có cái nền mới đứng vũng được. Nhưng người ta dễ nhìn thấy pho tượng và lâu đài mà không chú ý đến cái nền. Như thế thì chỉ thấy ngọn mà quyên mất cái gốc.

Ngừng một lúc Bác nói tiếp:

Bác chỉ muốn nhắc nhở các chú một điều: Chớ bỏ qua những việc mà các chú tưởng là tầm thường. Nếu cứ ngồi kể lại những gương Người tốt – Việc tốt thì kể mãi cũng chẳng hết được. Tất cả những việc làm như vậy đều nói lên tinh thần yêu nước, đạo đức trong sáng, thuần phong mỹ tục của nhân dân ta. Chúng ta đánh giặc và xây dựng xã hội mới bằng những việc làm muôn hình muôn vẻ của hàng chụp triệu con người như thế, chứ không phải bằng thành tích nổi bật của một số cá nhân anh hùng…

Qua câu chuyện trên cho ta thấy, Bác quan tâm từ công việc đơn giản nhất để hoàn thành nhiệm vụ lớn hơn, cũng như từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất chảy về 1 hướng mới thành suối, thành sông, rồi thành biển. Ở cơ quan cũng vậy, mỗi nhiệm vụ của CBCC từ lãnh đạo đến chuyên viên hay bác bảo vệ, cô văn thư đều có nhiệm vụ của mình dù nhiệm vụ đơn giản hay phức tạp thì mỗi người hoàn thành tốt công việc thì công việc phòng hoàn thành và cơ quan đạt thành tích tốt với chức năng nhiệm vụ được giao. Đừng xem nhr5 những việc đơn giản và làm ãnh hưởng lớn đến nhiệm vụ chung của phòng, cơ quan. Như việc dán phong bì công văn tuy đơn giản nhưng chỉ chận vài phút thì công văn khó chuyển đến kịp thời đến nơi nhận hoặc đến nơi nhận nhưng không còn giá trị sử dụng; hoặc bản fax đến nhưng không đọc nội dung kịp thời thì nội dung không còn ý nghĩa….Vì vậy mỗi CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan.