Kết nạp Đảng viên mới năm 2019 

Căn cứ điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.

Quyết định số 1112-QĐ/ĐUK ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan về việc kết nạp đảng viên đối với quần chúng Phạm Quốc Tú.

Thực hiện  Quyết định số 1558-QĐ/ĐKU ngày 01/3/2019 về việc kết nạp đảng viên đối và Quyết định số 1576-QĐ/ĐUK ngày 01/3/2019 về việc Công nhận đảng viên chính thức.

Ngày 07/3/2019, Chi bộ Hành chính Sự nghiệp thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Thu Nga theo đúng quy định của Điều lệ Đảng  và trao Quyết định Công nhận đảng viên chính thức cho Đ/c Phạm Quốc Tú

Đến dự buổi Lễ kết nạp có Đ/c Lê Văn Nhân  - Bí thư Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở và đại diện các tổ chức đoàn thể trong cơ quan

Ket nap Nga.jpg

Quan cảnh kết nạp Đảng của Chi bộ HCSN