Skip navigation links
Pictures
Thư viện ảnh
Giới thiệu chung
Chức năng, nhiệm vụ theo QĐ 40/2016/QĐ-STC ngày 14/7/2016
Quy chế làm việcExpand Quy chế làm việc
Tổ chức bộ máyExpand Tổ chức bộ máy
Tổ chức Đảng đoàn thểExpand Tổ chức Đảng đoàn thể
VBQP lĩnh vực QLTC
Nghị Quyết HĐND
Quyết định UBND tỉnh
Quyết định QPPL
Giá Đất
Gia đất hàng năm
Hệ số điều chỉnh giá, sát giá thị trường
Giá cả thị trường
Giá theo tuần
Giá theo tháng
Giá vật liệu xây dụng
Thông báo
Thông báo chung
Thông báo điều hành
Văn Bản Hướng Dẫn
Đầu Tư
Giá - Công sản
Hành chính - Sự nghiệp
Ngân Sách
Tài Chính Doanh Nghiệp
Tin học - Thống kê
Thanh Tra
Văn Phòng
Pháp Chế
Thống Kê
Thống Kê BộExpand Thống Kê Bộ
Thống Kê TỉnhExpand Thống Kê Tỉnh
TABMIS
Nghiệp vụ về TABMISExpand Nghiệp vụ về TABMIS
Văn bản hướng dẫnExpand Văn bản hướng dẫn
Công khai ngân sách của tỉnh
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu dự toán ngân sách
Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Công khai tổng hợp tình hình công khai ngân sách
Báo cáo thuyết minh dự thảo dự toán ngân sách tỉnh trình HĐND
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
noimg Số lượt truy cập

 Pháp Chế

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 355 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1159/STC-HCSN 24/05/2019 Đề nghị thẩm định Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài; mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ chi tiếp khách trong nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng
1153/STC-VP 24/05/2019 Báo cáo thống kê tổ chức và hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm 2019
1101/STC-HCSN 17/05/2019 Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi đảm bảo công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1094/KH-STC 17/05/2019 Kế hoạch nâng các dịch công trực tuyến mức độ 4 trên hệ thống một cửa điện tử năm 2019
346/TB-STC 17/05/2019 Tham gia Lễ trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2019
1071/STC-HCSN 16/05/2019 Báo cáo số lượng học sinh, sinh viên, học viên năm 2018
1053/STC-VP 13/05/2019 Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam”
5138/BTC-QLCS 06/05/2019 Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.
991/BC-STC 04/05/2019 Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tháng 4 năm 2019
964/STC-NS 26/04/2019 Mở lớp tập huấn nghiệp vụ tài chính kế toán dành cho hiệu trưởng, kế toán tại các trường mầm non, tiểu học và THCS
963/STC-HCSN 26/04/2019 Thông báo mở Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2019
943/STC-GCS 25/04/2019 Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, Ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước và diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng
955/STC-TTr 25/04/2019 Rà soát, điều chỉnh sai sót trong thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật- dự toán
919/STC-HCSN 23/04/2019 Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
918/STC-HCSN 23/04/2019 Đề nghị góp ý Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ tiếp khách trong nước, tiếp khách nước ngoài và tổ chức hội nghị quốc tế tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng
896/STC-VP 22/04/2019 Phát động phong trào thi đua năm 2019
905 /STC-VP 22/04/2019 Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Điều 23 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh
04/TB-VP 22/04/2019 Thông báo nội dung công việc trọng tâm từ ngày 22/4 đến 04/5/2019
824/STC-HCSN 11/04/2019 Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao có thành tích cao thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý
819/STC-HCSN 11/04/2019 Tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cho hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
826/STC-TTr 11/04/2019 Tổng hợp kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, KTNN
03/TB-VP 08/04/2019 Thông báo nội dung công việc trọng tâm từ ngày 08 đến 12/4/2019
743/STC-NS 05/04/2019 Đôn đốc thực hiện quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018
712/STC-GCS 01/04/2019 Khẩn trương lập báo cáo kê khai và phương án sắp xếp lại cơ sở nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ
700/STC-HCSN 29/03/2019 Đôn đốc lập báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/N Đ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP (lần 2)

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Giới thiệu website
Báo Đảng
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Việt Nam
Bộ Tài Chính
Cổng Thông tin Điện Tử Lâm Đồng
 
SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LÂM ĐỒNG - STC LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Sở Tài Chính Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3820060 - Fax: 0263.3836719 - Email: stc@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://stc.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này