Văn bản chỉ đạo điều hành An toàn An ninh thông tin

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 2889 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
150/BC-STTTT 17/07/2019
Báo cáo dựt oán ngân sách 2019, kế hoạch tài chính-ngân sách 3 năm 2019-2021
144/BC-STTTT 16/07/2019 Báo cáo công tác truyền thông, quảng bá các nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm nông sản tỉnh Lâm Đồng
443/STTTT-CNTT 12/07/2019 V/v đề xuất phương án triển khai Hệ thống thông tin họp không giấy tờ VNPT e-Cabinet
138/BC-STTTT 12/07/2019 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW
139/BC-STTTT 12/07/2019 Báo cáo sơ kết 06 tháng hoạt động PBGDPL năm 2019
433/STTTT-TTr 12/07/2019 V/v gửi văn bản kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản QPPL có kiên quan đến lĩnh vực TTTT
442/STTTT-TTBCXB 12/07/2019 Cử cán bộ tham gia Ban tổ chức Triển lãm ảnh, tư liệu thành tựu về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam năm 2019
435/STTTT-TTBCXB 12/07/2019 Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ
429/STTTT-TTBCXB 11/07/2019 Đề nghị báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
428/STTTT-CNTT 11/07/2019 V/v báo cáo Quý II thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP tỉnh Lâm Đồng
135/BC-STTTT 11/07/2019 Báo cáo tình hình triển khai công tác tuyên truyền Tháng hành động về phòng, chống ma túy năm 2019
14/TB-STTTT 08/07/2019 Thông báo về việc công bố kết luận thanh tra Trung tâm kinh doanh Viễn thông Lâm Đồng
05/KL-STTTT 05/07/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về viễn thông đối với Trung tâm kinh doanh Viễn thông Lâm Đồng
132/BC-STTTT 05/07/2019 Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về trình tự thủ tục trong công tác thanh tra, tiếp công dân, GQKNTC, PCTN
133/BC-STTTT 05/07/2019 Báo cáo tổng kết Nghị Quyết 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
130/BC-STTTT 05/07/2019 Báo cáo hoạt động thông tin cơ sở 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
416/STTTT-CNTT 05/07/2019 V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019
416/STTTT-CNTT 05/07/2019 Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019
407/STTTT-CNTT 03/07/2019 V/v tham mưu kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
128/BC-STTTT 03/07/2019 Báo cáo kết quả hoạt động thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm, trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019
127/BC-STTTT 28/06/2019 Báo cáo tình hình hoạt động báo chí tháng 6 năm 2019
403/STTTT-TTBCXB 28/06/2019 Góp ý dự thảo Kế hoạch theo công văn số 581/SNV
399/STTTT-TTBCXB 28/06/2019 Tuyên truyền phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi và kiểm tra, kiểm soát, xử lý loài tôm càng đỏ nhập lậu
400/STTTT-TTBCXB 28/06/2019 Góp ý dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
402/STTTT-CNTT 28/06/2019 V/v tham mưu nội dung thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp

Previous Page 1-25 Next Page