Văn bản chỉ đạo điều hành - Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 448 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
855/STTTT-CNTT 06/12/2019 V/v cung cấp thông tin phụ lục triển khai chỉ thị 14/CT-TTg
850/STTTT-CNTT 05/12/2019 V/v đề nghị phân bổ kinh phí triển khai thực hiện Đề án thành phố thông minh sử dụng nguồn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2019-2020
845/STTTT-CNTT 04/12/2019 V/v cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý IV/2019
839/STTTT-CNTT 02/12/2019 V/v tham luận đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
835/STTTT-CNTT 29/11/2019 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị
828/STTTT-CNTT 28/11/2019 V/v thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng tại trạm thu phí Định An
824/STTTT-CNTT 27/11/2019 V/v tiếp nhận thiết bị chứng thư số của đơn vị và cá nhân
825/STTTT-CNTT 27/11/2019 V/v cử cán bộ tham gia khoá "Đào tạo 100 chuyên gia về Chính phủ điện tử ở các Bộ, ngành, địa phương"
817/STTTT-CNTT 26/11/2019 V/v cung cấp số liệu hiện trạng mạng diện rộng tỉnh Lâm Đồng
816/STTTT-CNTT 25/11/2019 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 4478/KH-UBND ngày 13/7/2017
808/STTTT-CNTT 22/11/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
803/STTTT-CNTT 21/11/2019 V/v trả lời nội dung thẩm định thiết kế, dự toán hạng mục hệ thống camera thuộc dự án Hồ chứa nước Đạ Sị, tỉnh Lâm Đồng
805/STTTT-CNTT 21/11/2019 V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 30/2011/BTTTT và Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT
793/STTTT-CNTT 20/11/2019 V/v đăng ký cấp mới, gia hạn, thu hồi và thay đổi thông tin Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
787/STTTT-CNTT 19/11/2019 V/v cung cấp số liệu hiện trạng mạng diện rộng tỉnh Lâm Đồng
774/STTTT-CNTT 13/11/2019 V/v phối hợp khải sát, cập nhật phiên bản eOffice đáp ứng Quyết định 28/2018/QĐ-TTg
768/STTTT-CNTT 08/11/2019 V/v góp ý, sửa đổi bộ tiêu chí chấm điểm CCHC
759/STTTT-CNTT 06/11/2019 V/v đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
760/STTTT-CNTT 06/11/2019 V/v góp ý dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
735/STTTT-CNTT 31/10/2019 V/v rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc chiến dịch tấn công mạng có chủ đích (APT)
732/STTTT-CNTT 29/10/2019 V/v báo cáo nội dung triển khai nhiệm vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2019 của UBND tỉnh
729/STTTT-CNTT 28/10/2019 V/v Bàn giao chứng thư số thu hồi
719/STTTT-CNTT 25/10/2019 V/v thẩm định kế hoạch và dự toán thuê dịch vụ cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động
720/STTTT-CNTT 25/10/2019 V/v đăng ký cấp mới, gia hạn và thay đổi thông tin Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
721/STTTT-CNTT 25/10/2019 V/v góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn NĐ 73/2019/NĐ-CP

Previous Page 1-25 Next Page