Văn bản chỉ đạo điều hành - Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 403 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
536/STTTT-CNTT 19/08/2019 V/v góp ý Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện số hoá sổ hộ tịch và nhập thông tin, dữ liệu hộ tịch lịch sử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử QG
530/STTTT-CNTT 14/08/2019 V/v huỷ thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phần cứng, phần mềm thuộc dự án :Nâng cấp cổng thông tin điện tử Lâm Đồng"
531/STTTT-CNTT 14/08/2019 V/v đăng ký cấp mới, gia hạn, thu hồi và thay đổi thông tin Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
520/STTTT-CNTT 12/08/2019 V/v đăng ký đại biểu tham dự Hội thảo hợp tác, phát triển CNTT-TT lần thứ 23 năm 2019
525/STTTT-CNTT 12/08/2019 V/v thẩm định dự thảo Quyết định kiện toàn đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Lâm Đồng
511/STTTT-CNTT 08/08/2019 V/v đề xuất triển khai thí điểm giải pháp hệ thống họp không giấy tờ VNPT e-Cabinet tại Tỉnh uỷ
493/STTTT-CNTT 31/07/2019 V/v đề xuất các nội dung đăng ký tham dự và thành phần tham gia Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT-TT Việt Nam lần thứ 23 năm 2019 tại tỉnh Phú Yên
494/STTTT-CNTT 31/07/2019 V/v tiếp nhận thiết bị lưu khoá bí mật của đơn vị và cá nhân
490/STTTT-CNTT 30/07/2019 V/v báo cáo số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019
474/STTTT-CNTT 25/07/2019 V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020 - 2022
460/STTTT-CNTT 19/07/2019 V/v đăng ký cấp mới, gia hạn, thu hồi và thay đổi thông tin Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
463/STTTT-CNTT 19/07/2019 V/v kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính và giải pháp nâng cao chỉ số tiêu chí VII hiện đại hoá nền hành chính
443/STTTT-CNTT 12/07/2019 V/v đề xuất phương án triển khai Hệ thống thông tin họp không giấy tờ VNPT e-Cabinet
428/STTTT-CNTT 11/07/2019 V/v báo cáo Quý II thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP tỉnh Lâm Đồng
416/STTTT-CNTT 05/07/2019 Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019
416/STTTT-CNTT 05/07/2019 V/v cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019
407/STTTT-CNTT 03/07/2019 V/v tham mưu kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
402/STTTT-CNTT 28/06/2019 V/v tham mưu nội dung thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp
375/STTTT-CNTT 18/06/2019 V/v đề xuất phương án xây dựng hội nghị truyền hình trực tuyến từ Tỉnh uỷ đến cấp xã
367/STTTT-CNTT 14/06/2019 V/v đề xuất giải pháp đầu tư mua sắm tập trung phần mềm tin học trong ngành giáo dục
355/STTTT-CNTT 06/06/2019 V/v ban hành Triển khai số hoá tài liệu hồ sơ tại UBND tỉnh, thành phố, huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thuộc Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2019-2020
342/STTTT-CNTT 31/05/2019 V/v giải trình các tiêu chí thành phần không có điểm hoặc không đạt điểm tối đa
331/STTTT-CNTT 30/05/2019 V/v đăng ký cấp mới, gia hạn, thu hồi, thay đổi thông tin Chứng thư số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
333/STTTT-CNTT 30/05/2019 V/v góp ý dự thảo bộ chỉ số đô thị thông minh
334/STTTT-CNTT 30/05/2019 V/v cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019

Previous Page 1-25 Next Page