Giới thiệu chung 
New Page 1

Giới thiệu chung

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 2096/QĐ-UBND ngày 07/8/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng - là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin.

Sở Thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.      

1. Tên cơ quan:

    - Tiếng việt: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

    - Tiếng Anh: Lam Dong Department of information and communications

 2. Liên hệ:

    - Địa chỉ: Số 36 Trần Phú - phường 4 - TP.Đà Lạt

    - Điện thoại: (84).02633.541546

    - Fax: (84).02633.541547

    - Website: stttt.lamdong.gov.vn

    - Email: stttt@lamdong.gov.vn

3. Lãnh đạo Sở:

    * Giám đốc Sở: Ông Nguyễn Viết Vân

    * Các Phó Giám đốc Sở:

         - Bà Trần Thị Mai Phương

         - Ông Lê Thanh Liêm

         - Ông Huỳnh Minh Hải