Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 237 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
80/QĐ-STTTT 09/08/2019 Về việc công khai dự toán ngân sách quý 2 năm 2019
150/BC-STTTT 17/07/2019
Báo cáo dựt oán ngân sách 2019, kế hoạch tài chính-ngân sách 3 năm 2019-2021
337/STTTT-KH 31/05/2019 Thông báo đã tạo tài khoản và phân quyền sử dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho nhân viên Bưu điện tỉnh Lâm Đồng
324/STTTT-KH 28/05/2019 Đề nghị VNPT tạo tài khoản bổ sung và phân quyền sử dụng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho nhân viên Bưu điện.
32/STTTT-KH 27/05/2019 Đè nghị phòng VHTT huyện Đạ Huoai điều chỉnh nội dung, bổ sung thông tin TTHC để cập nhật lên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến
310/STTTT-KH 22/05/2019 Tạo tài khoản bổ sung và phân quyền sử dụng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho nhân viên Bưu điện.
309/STTTT-KH 22/05/2019 cập nhật TTHC lên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
310/STTTT-KH 21/05/2019 Triển khai ứng dụng IPv6 cho hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
304/STTTT-KH 21/05/2019 trả lời ý kiến kiến nghị của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng
283/STTTT-KH 13/05/2019 Báo cáo việc vận hành hệ thống liên thông một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tháng 4 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
279/STTTT-KH 10/05/2019 Đã nâng cấp biểu mẫu điện tử cho 2 dịch vụ công trực tuyến của lĩnh vực công thương
280/STTTT-KH 10/05/2019 Đã điều chỉnh thời gian giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến
281/STTTT-KH 10/05/2019 Đề nghị xây dựng quy trình, quy trình liên thông để cập nhật lên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến
269/STTTT-KH 06/05/2019 Đề nghị điều chỉnh, bổ sung quy trình chi tiết để cập nhật TTHC lên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến
257/STTTT-KH 04/05/2019 Cập nhật TTHC lên Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
249/STTTT-KH 02/05/2019 Đề nghị VNPT cập nhật TTHC lên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
238/STTTT-KH 24/04/2019 Đề nghị VNPT cập nhật biểu mẫu điện tử cho cho Sở Công thương
239/STTTT-KH 24/04/2019 Đề nghị VNPT đều chỉnh thời gian trong quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực thi đua, khen thưởng
195/STTTT-KH 05/04/2019 Đề nghi Sở Nội Vụ bổ sung quy trình chi tiết, để cập nhật điều chỉnh thời gian giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến
196/STTTT-KH 05/04/2019 khẩn trương cập nhật TTHC lên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho UBND huyện Đơn Dương (lần 2).
198/STTTT-KH 05/04/2019 tập huấn cách sử dụng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho nhân viên bưu điện
185/STTTT-KH 03/04/2019 Cập nhật TTHC lên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho Sở Lao động Thương Binh và xã hội
186/STTTT-KH 03/04/2019 Cập nhật TTHC lên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng
187/STTTT-KH 03/04/2019 Đề nghi BQL các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng bổ sung quy trình ISO chi tiết, tài liệu và thông tin để cập nhật TTHC lên hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.
150/STTTT-KH 21/03/2019 khẩn trương đưa phần mềm một cửa điện tử hiện đại và dịch vụ công trực tuyến vào sử dụng

Previous Page 1-25 Next Page

 Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 8 văn bản: