Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 494 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
109/BC-STTTT 10/06/2019 Báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương Khóa XI một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020
348/STTTT-BCVT 05/06/2019 Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy do Thủ tướng Chính phủ phát động
346/STTT-BCVT 04/06/2019 Đảm bảo thông tin liên lạc cho kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
329/STTTT-BCVT 30/05/2019 Đề nghị sửa đổi nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện
99/BC-STTTT 29/05/2019 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
96/BC-STTTT 24/05/2019 Báo cáo đánh giá kết quả xây dựng Nông thôn mới vùng miền núi và đồng báo dân tộc thiểu số
92/BC-STTTT 22/05/2019 Báo cáo số liệu thời lượng phát sóng tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất
308/STTTT-BCVT 22/05/2019 Đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững lĩnh vực thông tin và truyền thông
311/STTTT-BCVT 22/05/2019 Góp ý dự thảo Đề án "Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương"
08/GM-STTTT 22/05/2019 Giấy mời tham dự Lễ trao giải Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019)
50/QĐ-STTTT 22/05/2019 Quyết định khen thưởng cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 (năm 2019)
90/BC-STTTT 21/05/2019 Báo cáo tình hình hoạt động của Hội Tem tỉnh Lâm Đồng
300/STTTT-BCVT 21/05/2019 Cung cấp danh sách các số điện thoại nơi tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
301/STTTT-BCVT 21/05/2019 Ý kiến đối với Kế hoạch xây dựng hạ tầng cột anten năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng của Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Nam
48/QĐ-STTTT 20/05/2019 Quyết định Chì định thầu Thẩm định giá thiết bị thuộc Kế hoạch Mua sắm "Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin tuyên truyền tại các xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" năm 2019 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
288/STTTT-BCVT 15/05/2019 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông đề nghị xét, công nhận huyện Đức Trọng đạt chuẩn Nông thôn mới
289/STTTT-BCVT 15/05/2019 Bổ sung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí Thông tin và truyền thông đề nghị xét, công nhận thành phố Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới
290/STTTT-BCVT 15/05/2019 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí thông tin và truyền thông đề nghị xét, công nhận thành phố Đà Lạt hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới
291/STTTT-BCVT 15/05/2019 Báo cáo kết quả rà soát số liệu hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số
86/BC-STTTT 13/05/2019 Báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên
262/STTTT-BCVT 06/05/2019 Kiểm tra, rà soát số liệu hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số
263/STTTT-BCVT 06/05/2019 Kiểm tra, rà soát số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số
263/STTTT-BCVT 06/05/2019 Kiểm tra, rà soát số liệu hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số
80/BC-STTTT 03/05/2019 Báo cáo đánh giá kết quả đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2018
243/STTTT-BCVT 24/04/2019 Tiến hành kiểm tra việc đảm bảo mỹ quan đô thị thuốc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh

Previous Page 1-25 Next Page

 Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 0 văn bản:

Không tìm thấy văn bản nào.