Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 613 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
203/STTTT-BCVT 26/03/2020 Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
200/STTTT-BCVT 24/03/2020 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích
195/STTTT-BCVT 23/03/2020 Thẩm định danh mục tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với hệ thống truyền thanh không dây
189/STTTT-BCVT 20/03/2020 Đề nghị thẩm định văn bản quy phạm pháp luật
190/STTTT-BCVT 20/03/2020 Tuyên truyền về việc tạm dừng hoạt động một số dịch vụ văn hóa, giải trí trên địa bàn để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19
179/STTTT-BCVT 19/03/2020 Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
173/STTTT-BCVT 18/03/2020 Phổ biến sử dụng các trạm đo mưa tự động chuyên dùng trên địa bàn tỉnh phục vụ cho công tác PCTT&TKCN
174/STTTT-BCVT 18/03/2020 Triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BTTTT
176/STTTT-BCVT 18/03/2020 Lùi lần 2 thời hạn nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49
169/STTTT-BCVT 17/03/2020 Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu Giảm nghèo bền vững năm 2020
154/STTTT-BCVT 13/03/2020 Tuyên truyền ứng dụng NCOVI khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch
159/STTTT-BCVT 13/03/2020 Báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 52/CT-BTTTT về số liệu hạ tầng viễn thông thụ động và nội dung về chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng
152/STTTT-BCVT 10/03/2020 rà soát, cung cấp thông tin về QCĐP năm 2019 và kế hoạch xây dựng QCĐP năm 2020 ngành thông tin và truyền thông
42/BC-STTTT 09/03/2020 Báo cáo đánh giá thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và đề xuất chương trình thực hiện giai đoạn 2021-2025
151/STTTT-BCVT 09/03/2020 Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân chuyển mạng giữ nguyên số
149/STTTT-BCVT 06/03/2020 góp ý dự phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt
135/STTTT-BCVT 03/03/2020 ý kiến với việc hỗ trợ phun phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19
138/STTTT-BCVT 03/03/2020 Lấy ý kiến Dự thảo Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
128/STTTT-BCVT 28/02/2020 Cung cấp số liệu đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với đài truyền thanh cấp xã và cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện năm 2019
120/STTTT-BCVT 27/02/2020 Góp ý dự thảo Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
30/BC-STTTT 26/02/2020 Báo cáo Tổng kết hình thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020
01/XN-STTTT 25/02/2020 Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cho chi nhánh công ty cổ phần đầu tư thương mại phát triển Nhất Tín
119/STTTT-BCVT 25/02/2020 Cử báo cáo viên tập huấn phần mềm một cửa điện tử.
29/BC-STTTT 24/02/2020 Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020
105/STTTT-BCVT 20/02/2020 góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BCT của Bộ Tài chính.

Previous Page 1-25 Next Page

 Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 0 văn bản:

Không tìm thấy văn bản nào.