Văn bản chỉ đạo điều hành của Sở

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 521 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
836/STTTT-BCVT 29/11/2019 Triển khai Chỉ thị tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông thụ động
831/STTTT-BCVT 28/11/2019 Báo cáo tình hình triển khai hạ tầng viễn thông tại các tòa nhà, khu công nghiệp
809/STTTT-BCVT 22/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi vùng đặc biệt khó khăn năm 2019
799/STTTT-BCVT 20/11/2019 Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 45/Q2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
789/STTTT-BCVT 19/11/2019 Góp ý dự thảo Kế hoạch PCTT tỉnh Lâm Đồng năm 2020
742/STTTT-BCVT 01/11/2019 tăng cường công tác chỉnh trang, căng gọn cáp viễn thông, cáp truyền hình phục vụ cho các sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh
733/STTTT-BCVT 30/10/2019 Tăng cường công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển đông có khả năng mạnh lên thành bão và mưa, lũ, ngập, sạt lở trên địa bàn tỉnh
660/STTTT-BCVT 14/10/2019 báo cáo tinh hình thực hiện Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 22/3/2019
668/STTTT-BCVT 11/10/2019 thực hiện tiêu chí xã có điểm phục vụ bưu chính trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
620/STTTT-BCVT 23/09/2019 Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT
594/STTTT-BCVT 06/09/2019 Triển khai Thông tư 07/2019/TT-BTTTT và 08/2019/TT-BTTTT và 09/2019/TT-BTTTT
594/STTTT-BCVT 06/09/2019 Triển khai Thông tư số 07/2019/TT-BTTTT và 08/2019/TT-BTTTT; 09/2019/TT-BTTTT
588/STTTT-BCVT 04/09/2019 Rà soát TTHC thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
579/STTTT-BCVT 30/08/2019 Triển khai ứng phó với cơn bão số 4
562/STTTT-BCVT 27/08/2019 Đảm bảo thông tin liên lạc trong dịp lễ Quốc khánh 2/9/2019
563/STTTT-BCVT 27/08/2019 Xác nhận giá báo, tạp chí của Đảng năm 2020
555/STTTT-BCVT 23/08/2019 Tăng cường phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
516/STTTT-BCVT 08/08/2019 Nhắn tin cảnh báo tình trạng mưa lũ trên địa bàn tỉnh
506/STTTT-BCVT 07/08/2019 Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ năm 2019
487/STTTT-BCVT 30/07/2019 Ý kiến đối với các dự thảo kế hoạch, lộ trình, nội dung và phân công nhiệm vụ chỉnh lý, bổ sung, biên tập để tái bản Địa chính Lâm Đồng
489/STTTT-BCVT 30/07/2019 Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
479/STTTT-BCVT 26/07/2019 Cử thành viên tham gia khảo sát đánh giá khả năng huy động nhân lực, cơ sở hạ tầng viễn thông
466/STTTT-BCVT 22/07/2019 Thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão
465/STTTT-BCVT 19/07/2019 Tham gia giám sát thu thập thông tin lồng ghép của một số chỉ tiêu thống kê về thông tin và truyền thông
434/STTTT-BCVT 12/07/2019 Kết quả thực hiện cấp phát, sử dụng ấn phẩm, báo chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn 6 tháng đầu năm 2019

Previous Page 1-25 Next Page

 Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 0 văn bản:

Không tìm thấy văn bản nào.