Phòng kế hoạch thẩm định

Quy hoạch - Kế họoạch
Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lâm Đồng, phiên bản 1.0
Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2018.
Báo cáo việc vận hành hệ thống liên thông một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tháng 7/2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
báo cáo việc vận hành hệ thống liên thông một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tháng 10/2017 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Đơn xin lỗi(23-05-2017)
Đơn xin lỗi
Báo cáo tình hình thực hiện NQ 36a
Báo cáo tình hình giải quyết TTHC tháng 4/2017, tải về tại đây
Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Các tin khác
Quản lý trạm BTS
Kế hoạch Tài chính
Hướng dẫn lập, thẩm định dự án
Hợp tác trong và ngoài nước
Chương trình - Dự án
Trang sau >>