Thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực Bưu chính Viễn thông

Ngày 05/7/2019, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kết luận số 05/KL-STTTT về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về viễn thông đối với Trung tâm kinh doanh viễn thông Lâm Đồng 
Các tin khác
Trang sau >>