Văn bản báo cáo của các đơn vị

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 489 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
09/BC-TTTH 12/06/2018
Đài TTTH huyện Đạ Tẻh: Hoạt động truyền thanh - truyền hình 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
41/BC-VHTT 11/06/2018

Phòng VHTT huyện Lâm Hà: Công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

75/BC-VHTT 08/06/2018
Phòng VHTT huyện Đơn Dương: Tình hình hoạt động 6 tháng. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
148/BC--VHTT 07/06/2018
Phòng VHTT huyện Đức Trọng : BC hoạt động VHTT 6 tháng đầu năm 2018
08/BC-TTTH 06/06/2018

Đài TTTH huyện Đam Rông: Báo cáo hoạt động TTTH 6 tháng và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

28/BC-VHTT 01/06/2018
Phòng VHTT Đạ Huoai: Báo cáo công tác văn hoá thông tin 6 tháng đầu năm 2018
221/BC-PTTH 31/05/2018
Đài PTTH tỉnh Lâm Đồng:  tình hình hoạt động phát thanh, truyền hình 6 tháng đầu năm 2018
41/BC-TTTH 31/05/2018
Đài TTTH huyện Lâm Hà kết quả thực hiện hoạt động TT-TH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ TT-TH 6 tháng cuối năm 2018
25/BC-VHTT 22/05/2018
Phòng VHTT Huyện Bảo Lâm: báo cáo kết quả hoạt động Ngành VHTT tháng 5/2018, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018
10/BC-TTTH 18/05/2018
Đài TTTH huyện Đức Trọng: báo cáo hoạt động tháng 5/2018
89/BC-VHTT 18/04/2018
Phòng VHTT huyện Đức Trọng: Báo cáo tình hình lĩnh vực VHTT tháng 4/2018
09/BC-TTTH 17/04/2018
Đài TTTH huyện Đam rông: hoạt động Đài TTTH tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018
35/BC-VHTT 16/04/2018
Phòng VHTT huyện Cát Tiên: báo cáo hoạt động VHTT tháng 4/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2018
04/BC-TTTH 16/04/2018
Đài TTTH huyện Đạ Tẻh: Báo cáo hoạt động TTTH tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ của tháng 5/2018
08/BC-ĐTTTH 15/04/2018
Đài TTTH huyện Lâm Hà: hoạt động truyền thanh truyền hình tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2018
106/BC-VHTT 13/04/2018
Phòng VHTT huyện Di Linh: Báo cáo hoạt động tháng 4/2018
08/BC-VHTT 13/04/2018
Phòng VHTT huyện Đam Rông: Báo cáo công tác văn hoá thông tin tháng 4 năm 2018
11/TT-TH 12/04/2018

Đài TTTH huyện Di Linh: báo cáo kết quả hoạt động tháng 4/2018

22/BC-VHTT 11/04/2018
Phòng VHTT huyện Đạ Tẻh: Báo cáo công tác Văn hoá và Thông tin tháng 4 và phương hướng nhiệm tháng 5 năm 2018
10/BC-TTTH 22/03/2018
Đài TTTH thành phố Đà Lạt: báo cáo tình hình tháng 3 và phương hướng hoạt động tháng 4/2018
03/BC-TTTH 20/03/2018
Đài TTTH huyện Đạ Tẻh: báo cáo hoạt động truyền thanh, truyền hình quý I và phương hướng nhiệm vụ của quý II năm 2018
03/BC-TTTH 20/03/2018
Đài TTTH huyện Bảo Lâm: báo cáo công tác quý I năm 2018, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
15/BC-VHTT 19/03/2018
Phòng VHTT huyện Đạ Tẻh: Báo cáo công tác Văn hoá và Thông tin quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
06/BC-VHTT 19/03/2018
Phòng VHTT huyện Đơn Dương: báo cáo hoạt động VHTT quý i và những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
18/BC-VHTT 16/03/2018
Phòng VHTT huyện Di Linh: Báo cáo công tác quý I, nhiệm vụ quý II năm 2018

Previous Page 1-25 Next Page

 Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 22900 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1787/QĐ-UBND 22/08/2019 Điều chỉnh tên chủ đầu đầu tư thực hiện quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040
1788/QĐ-UBND 22/08/2019 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống nước xã Đạ Nhim - huyện Lạc Dương
1789/QĐ-UBND 22/08/2019 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường nội thị thị trấn Di Linh - huyện Di Linh
1790/QĐ-UBND 22/08/2019 Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình (hạng mục) gói thầu số 12 (cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và bể điều hòa Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm) thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống nước thải và lò đốt rác thải y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1791/QĐ-UBND 22/08/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường tiểu học An Hiệp - huyện Đức Trọng
1792/QĐ-UBND 22/08/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường tiểu học Quảng Hiệp - huyện Đức Trọng
1793/QĐ-UBND 22/08/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ thị trấn Di Linh đi Tân Châu - huyện Di Linh
1794/QĐ-UBND 22/08/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án xây dựng đường Hòa Ninh đi thôn 6 Đinh Trang Hòa - huyện Di Linh
1795/QĐ-UBND 22/08/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho Tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững thôn 5, thôn 8 - xã Lộc Ngãi - huyện Bảo Lâm thuộc dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSat)
1796/QĐ-UBND 22/08/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho Tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững Thuận Tân - xã Tân Văn - huyện Lâm thuộc dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSat)
1797/QĐ-UBND 22/08/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho Tổ hợp tác sản xuất cà phê bền vững Nam Trưng - xã Nam Hà - huyện Lâm thuộc dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng (VnSat)
1798/QĐ-UBND 22/08/2019 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp bàn ghế học sinh theo phương thức tập trung cho các trường công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
1799/QĐ-UBND 22/08/2019 Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân ngành giáo dục và đào tạo huyện Đam Rông đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019
1800/QĐ-UBND 22/08/2019 Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích tiêu biểu trong thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019
1801/QĐ-UBND 22/08/2019 Phê duyệt giá khởi điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đạ Tẻh
1802/QĐ-UBND 22/08/2019 Phê duyệt giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô tải nhãn hiệu Kia loại Frontier biển số 49C 064.90 bị tịch thu do vi phạm hành chính
1781/QĐ-UBND 21/08/2019 Phê duyệt bổ sung thiết kế và dự toán xây dựng công trình (hạng mục) Khối truyền thống thuộc dự án đầu tư sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc của UBND tỉnh Lâm Đồng
1782/QĐ-UBND 21/08/2019 Phê duyệt thiết kế và dự toán xây dựng công trình (hạng mục) gói thầu số 6 thuộc dự án đầu tư nâng cấp đường Phạm Hồng Thái - thành phố Đà Lạt
1783/QĐ-UBND 21/08/2019 Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với bà Đỗ Thị Thu Hồng
1784/QĐ-UBND 21/08/2019 Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân ngành giáo dục và đào tạo thành phố Bảo Lộc đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019
1785/QĐ-UBND 21/08/2019 Khen thưởng cho các tập thể và cá nhân ngành giáo dục và đào tạo huyện Lâm Hà đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019
1786/QĐ-UBND 21/08/2019 Khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2014-2018
5274/UBND-NC 21/08/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
5280/UBND-ĐC 21/08/2019 Chấp thuận ranh giới, diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án đường liên xã thôn 9 Hòa Trung - Sa Võ Gung Ré - xã Liên Đầm - huyện Di Linh
5291/UBND-VX2 21/08/2019 Đôn đốc triển khai kế hoạch tổ chức Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019

Previous Page 1-25 Next Page