Quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ 
Tải tài liệu tại đây 3164_1.PDF