Phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức không qua thi tuyển đối với các trường hợp đặc biệt đợt I năm 2019