Skip navigation links
Thông tin cần biết
Các dịch vụ chính
Danh bạ doanh nghiệp
Kết quả xổ số
Niên giám Thống kê
Niêm giám TK 2009
Niên giám TK 2010
Danh bạ doanh nghiệp 
01 Chi nhánh Công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) Lâm Đồng
      (+ 063) (+ 063)  
  - Trần Phúc Hải  Giám đốc 6251111   0983.959699
  - Hành chính   6250007 FAX 6250004
  - Giao dịch   6250098    
02 Công ty Cổ phần Dược & VTYT Lâm Đồng
  - Nguyễn Minh Thắng Tổng giám đốc 3833251 3835740 0919.179735
  - Phạm Thị Xuân Hương Phó TGĐ 3824167 3864993 0913.736884
  - Đinh Thị Huệ TP. TCHC 3817937 3815515 0987.042937
  - Hành chính   3817937 FAX 3822369
03 Công ty Cổ phần Du lịch Bảo Lộc
  - Đỗ Hữu súy Giám đốc 3864107 3864588 0913.934970
  - Hành chính   3864107 FAX 3862610
04 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Di Linh
  - Dương Tấn Hiền Giám đốc 3872172 3872171 0913.934822
05 Công ty Cổ phần Chè Bảo Lộc
  - Nguyễn Văn Công Chủ tịch HĐQT, GĐ 3863300 3863165 0913.934116
  - Nguyễn Tấn Thanh Phó giám đốc 3864138 3866216 0913.934195
06 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
  - Nguyễn Văn Việt Chủ tịch HĐQT, GĐ 3824883 3823694 0913.934595
  - Phạm Văn Anh Phó giám đốc 3520286 3828616 0913.101216
  - Doón Thị Thu Hương Phó giám đốc 3874181 3827283 0903.041963
  - Bùi Thị Bổ TP. TH 3520290 3833697 0907.274689
07 Công ty Cổ phần Thương mại Lâm Đồng
  - Trần Văn Điệt Giám đốc 3822301 3822014 0913.943687
  - Đỗ Ngọc Nhàn Phó giám đốc 3833293 3820111 0913.934686
  - Phan Nhung Phúc Phó giám đốc 3828082 3822939 0903.843271
  - Bộ phận trực P.Kinh doanh 3828082 FAX 3822229
08 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng
  - Lương Hùng Minh Giám đốc 3552318 3822856 0913.865034
  - Võ Xuân Sơn Phó giám đốc 3552318 3840007 0913.181356
  - Hành chính   3832511 FAX 3830142
09 Công ty Cổ phần Xây dựng GT-TL Lâm Đồng
  - Phạm Mạnh Hoạch Chủ tịch HĐQT 3843241 3645568 0913.934297
  - Nguyễn Văn Thống Giám đốc 3843241   0913.181194
  - Hành chính   3843242 FAX 3843242
10 Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng
  - Đoàn Trọng Phương Giám đốc 3725777 3864083 0913.865251
  - Nguyễn Đình Hai Phó giám đốc 3864046 3863811 0913.865639
  - Trần Thị Bích Ngọc TP. TCHC 3860074 3863306 0918.776036
  - Hành chính   3860429 FAX 3860429
11 Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Lâm Đồng
  - Tạ Chí Ngọc Du Giám đốc 3840235 3840846 0913.961005
  - Nguyễn Ngọc Thảo Phó giám đốc 3840125 3826829 0913.160186
  - Nguyễn Quang Phúc TP. TCHC 2227042 3840862 0918.361915
  - Hành chính   3840332 FAX 3840208
12 Công ty Cổ phần DV Du lịch Đà Lạt
  - Nguyễn Ngọc Chương Giám đốc 3822017 3821672 0918.465565
  - Trần Thị Thanh Hoa Phó giám đốc 3833612 3831890 0913.188967
  - Hành chính   3826027 FAX 3833956
13 Công ty Cổ phần In và Phát hành sách
  - Tăng Quang Vinh Giám đốc 3822264 3531155 0913.865055
  - Đặng Ngọc Quang Phó giám đốc 3822215   0913.934696
  - Hành chính   3831180 FAX 3822114
14 Công ty Cổ phần Địa ốc Đà Lạt
  - Chế Anh Tổng giám đốc 3822885 3823688 0913.865017
  - Đặng Văn Bình Phó TGĐ 3821659 3824411 0913.934235
  - Ngô Phước Phó TGĐ 3822465 3824705 0913.934923
  - Nguyễn Thành Cơ Kế toán trưởng 3821683   0913.816075
  - Hành chính   3822243 FAX 3821433
15 Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Lâm Đồng
  - Nguyễn Văn Tiên Giám đốc 3500992 3826745 0913.720025
  - Nguyễn Như Phiêu Phó giám đốc 3834910 3520523 0918.185118
  - Hành chính   3829729 FAX 3832427
16 Công ty Cổ phần Xây dựng số 1  Lâm Đồng
  - Nguyễn Văn Quyên Giám đốc 3862119 3864122 0913.865574
  - Nguyễn Tường Thân TP. Tổ chức   3863486 0913.698785
  - Hành chính   3864056 FAX 3862118
17 Công ty Cổ phần Sữa Lâm Đồng
  - Nguyễn Đắc Cường Giám đốc 3844591 3844487 0913.173512
  - Nguyễn Hữu Phúc Phó giám đốc 3620183 3620287 0913.125137
  - Hành chính   3663507 FAX 3663507
18 Công ty Cổ phần Lâm Công Nghiệp Lâm Đồng
  - Nguyễn Bá Lương Giám đốc 3810971 3825284 0918.034037
  - Hành chính   3822480 FAX 3810349
19 Công ty Cổ phần Rượu bia - nước giải khát Đà Lạt
  - Trần Quốc Lộc Giám đốc 3827004   0913.865014
  - Lê Thanh An Phó giám đốc 3580485 FAX 3827004
20 Công ty Cổ phần Vận tải Ôtô Lâm Đồng
  - Vũ Đình Tạo Giám đốc 3822120 3821922 0913.696094
  - Hành chính   3822212    
21 Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Lâm Đồng
  - Phạm Văn Phụng Giám đốc 3552592 3822355 0913.934975
  - Hoàng Bích Hà Phó giám đốc     0913.865011
  - Hành chính   3822387 FAX 3822431
22 Công ty Cổ phần Truyền hình cáp Đà Lạt
  - Đào Trúc Sinh Giám đốc 3560027 FAX 3560029
23 Công ty Du lịch Lâm Đồng
  - Phùng Quý Ngọc Q. Giám đốc 3822304 3821853 0913.789438
  - Trần Thị Hồng Nhạn Phó giám đốc 3812709 3821932 0918.772506
  - Nguyễn Thị Nguyệt Lan Kế toán trưởng 3810334 3830775 0913.188563
  - Nguyễn Sinh Nhựt TP. Tổ chức 3822205 3825159 0913.188962
  - Phòng Tổ chức Hành chính 3823829    
24 Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng
  - Trần Đình Lónh Giám đốc 3821831 3822272 0918.117129
  - Võ Quang Tuân Phó giám đốc 3520457 3537425 0903.803063
  - Nguyễn Đình Dũng TP. Tổ chức 3822240 3823279 0989.008506
  - Văn thư   3834304    
25 Công ty TNHH 1 thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng
  Thái Khắc Ngọ Giám đốc 3822744 3829336 0919.776677
  Trần Văn Bản Phó giám đốc 3834778 3823257 0903.721189
  Nguyễn Đức Việt Phó giám đốc 3532669 3824337 0913.188991
  Nguyễn Đình Phong TP Tổ chức 3822111 3828504 0919.405121
  - Hành chính   3822111 FAX 3821934
26 Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Lâm Đồng
  - Nguyễn Bá Bình Giám đốc 3829259 3832593 0913.865129
  - Đinh Thế Quang Phó giám đốc 3833786 3828354 0918.810917
  - Hành chính   3825847 FAX 3812804
27 Công ty Xăng dầu Lâm Đồng
  - Nguyễn Việt Phương Giám đốc 3830083 3829016 0903.801259
  - Chế Lê Phát Phó giám đốc 3520675 3828133 0913.934479
  - Hành chính   3822803 FAX 3824939
28 Công ty Xây dựng & Quản lý đường bộ II
  - Nguyễn Quý Dương Chủ tịch kiêm Giám đốc 3718392 3865465 0919.179139
29 Công ty Quản lý & Sửa chữa đường bộ 78
  - Nguyễn Hữu Thịnh Giám đốc 3829559 3552564 0918.260119
  - Huyết Hùng Cường Phó giám đốc 3822410 3821793 0908.835931
  - Kinh Văn Lang Phó giám đốc     0918.248749
  - Hành chính   3822410    
30 Công ty Quản lý Đường bộ I Lâm Đồng
  - Mai Xuân Hạnh Giám đốc 3821739 3820867  
  - Hành chính   3821740 FAX 3810987
31 Công ty Quản lý Công trình Đô thị Đà Lạt
  - Bùi Trung Đường Q. Giám đốc 3831896 3823653 0913.934337
  - Võ Ngọc Trình Phó giám đốc 3822284   0913.684634
  - Bùi Văn Phong TP. TC-HC 3821758 3825903 0913.865219
        FAX 3831896
  Đội Môi trường thành phố Đà Lạt
  - Nguyễn Văn Ngọc Đội phó 3822042   0913.953303
  - Phan Kim Phượng Đội phó 3822042   0918.629449
  Ban quản lý Nghĩa trang
  - Hành chính   3836726    
32 Công ty Bảo Việt Lâm Đồng
  - Vũ Quang Chung Giám đốc 3822163 3821064 0913.865008
  - Võ Văn Thành Phó giám đốc 3510094   0913.865221
  - Đào Anh Tuấn Phó giám đốc 3833295   0913.689375
  - Hành chính   3829591 FAX 3824035
33 Công ty Bảo Việt Nhân thọ Lâm Đồng
  - Ngô Minh Đức Giám đốc 3837887 3826969 0913.865223
  - Nguyễn Thế Hạnh Phó giám đốc 3821062 3820922 0913.709350
  - Huỳnh Minh Châu TP. Tổng hợp 3828762 3834487 0918.007377
  - Hành chính   3828762 FAX 3836718
34 Bảo hiểm Prudential chi nhánh Lâm Đồng
  - Nguyễn Hai Trưởng đại diện     0913.496205
  - Hành chính   3531040 FAX 3531041
35 Công ty Bảo Minh Lâm Đồng
  - Trần Doón Đạt Giám đốc 3820380 3820994 0903.679195
  - Phòng nghiệp vụ   3820380 FAX 3820565
36 Chi nhánh Bảo hiểm PJICO Lâm Đồng
  - Nguyễn Đặng Quán Giám đốc     0913.436508
  - Nguyễn Mạnh Hoàn   3531177   0913.173227
        FAX 3531278
37 Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi Lâm Đồng
  - Nguyễn Bá Bình Giám đốc 3825259 3832593 0913.865129
  - Đinh Thế Quang Phó giám đốc 3833786 3828354 0918.810917
  - Nguyễn Ngọc Kiên TP. Tổ chức 3549634 3837094 0918.825347
38 Công ty Dịch vụ Nông nghiệp (Đức Trọng)
  - Phạm Văn Bích Giám đốc 3842197 3840404 0918.266478 0919.440849
  - Trần Hanh Phó giám đốc 3842196 3844783 0918.760488
  - Lê Hữu Quế Phó giám đốc 3842196 3843243 0913.659291
  - Hành chính   3842196 FAX 3842196
39 Công ty TNHH Trà Haiyih
  - Hà Thùy Linh Phó giám đốc 3838244    
  - Hành chính   3838244 FAX 3838469
40 Công ty TNHH Trà Cầu đất
  - Nguyễn Văn Khanh Giám đốc 3838099 3838098 0913.189465
  - Hoàng Minh Cương Phó giám đốc 3838133   0903.692659
  - Phòng tổng hợp   3838133 FAX 3838378
41 Công ty TNHH Phương Trang
  - Lưu Phúc Thông Giám đốc 3822423   0908.010355
  - Taxi : 3556556      
42 Công ty TNHH Agivina Dalat Hasfarm
  - Thomas Hooft Giám đốc 3824947    
  - Bernhard Schenke Phó giám đốc 3824947    
  - Hành chính   3824947 FAX 3824655
43 Công ty TNHH Quảng Thái
  - Đinh Thị Mỹ Phượng Giám đốc 3824670 2210600 0913.720019
  - Hành chính   3824670 FAX 3824670
44 Công ty TNHH Vĩnh Tiến
  - Nguyễn Thị Bích Huệ Giám đốc 3821844   0913.934044
  - Lê Viết Tiến Phó giám đốc     0913.720018
  - Hành chính   3821844 FAX 3833945
45 Công ty TNHH Nắng Mai
  - Trần Thị Trang Giám đốc 3812454   0909.112727
  - Hành chính   3571957 FAX 3552395
46 HTX Mỹ nghệ Hữu Hạnh
  - Lê Văn Nam Chủ nhiệm 3824756   0913.720034
  - Hành chính   3824756 FAX 3832353
47 Công ty TNHH Trà Atiso Ngọc Duy
  - Phạm Nguyễn Ngọc Duy Giám đốc 3549284 3822293 0913.881278
  - Hành chính   3549284 FAX 3549284
48 Công ty TNHH Apex
  - Chong Chee Yong Tổng giám đốc 3824024    
  - Phan Đình Phước Phó TGĐ 3824024    
  - Hành chính   3824024 FAX 3823892
49 Công ty TNHH XQ sử quán
  - Võ Văn Quân Chủ tịch HĐQT 3831343   0913.865074
  - Hoàng Đăng Niệm Tổng giám đốc     0903.693376
  - Phan Thị Quỳnh Trâm Giám đốc XQ Đà Lạt     0918.313028
  - Võ Đình Học GĐ. Nghiên cứu & Phát triển   0903.694482
  - Hành chính   3831343 FAX 3835265
50 Công ty TNHH Thắng Lợi 1
  - Nguyễn Văn Quy Giám đốc 3823254 3821102 0913.865163
  - Taxi : 835583   FAX 3816966
51 Công ty TNHH Thắng Lợi 5
  - Đức Trung Thành Giám đốc 3510474 3510474 0983.305115
        FAX 3826818
52 Chi nhánh Công ty TNHH Thành Bưởi
  - Lê Đức Thành Giám đốc 3540540   0913.934034
        FAX 3510931
53 Công ty Cổ phần Mai Linh Đà Lạt
  - Hồ Hoàng Phụng Giám đốc 3542888   0983.270111
  - Lê Văn Ninh Phó giám đốc 3542888   0909.274227
  - Taxi : 3511511      
54 Cơ sở Trà cà phê Trâm Anh
  - Vũ Hùng Anh Giám đốc 3864493   0913.934532
55 Công ty TNHH Tâm Châu
  - Nguyễn Ngọc Chánh Giám đốc 3864456   0913.865654
  - Võ Quang Vỵ Phó giám đốc 3864456   0913.934196
        FAX 3862234
56 Công ty TNHH Bá Thiên
  - Phạm Bá Sử Giám đốc 2212830   0977.337799
  - Chu Lưu Phương Phó giám đốc 3864609   0913.865659
  - Phạm Hồng Vân Phó giám đốc     0983.861911
  - Đặng Thanh Hùng Phó giám đốc     0962.920196
        FAX 3861922
57 Điện lực Lâm Đồng
  - Nguyễn Đăng Hiền Giám đốc 2210400 2210666 0962.524026
  - Nguyễn Văn Minh Phó giám đốc 2210333 2210236 0963.210333
  - Thái Đắc Toàn Phó giám đốc 2210477 2245999 063.2200477
  - Trưởng phòng TCHC 2210201 2210250 0963.173045
  - Phòng Tổ chức Hành chính 2210212 FAX 3826772
  - Quản đốc Phân xưởng Thủy điện Suối Vàng 2210499 2210254 063.2200498
  - Tổ vận hành Phân xưởng Thủy điện Suối Vàng 2210498    
  Chi nhánh điện Đà Lạt 2210367 FAX 3835791
  Chi nhánh điện Bảo Lộc 2212204 FAX 3865267
  Chi nhánh điện Đức Trọng 2216770 FAX 3841600
  Chi nhánh điện Đơn Dương 2216204 FAX 3848509
  Chi nhánh điện Lâm Hà 2218321 FAX 3850541
  Chi nhánh điện Di Linh 2214560 FAX 3871194
  Chi nhánh điện Bảo Lâm 2242604 FAX 3960962
  Chi nhánh điện Đạ Huoai 2215540 FAX 3874675
  Chi nhánh điện Đạ Tẻh 2215882 FAX 3880180
  Chi nhánh điện Cát Tiên 3885991 FAX 3884035
58 Lâm trường Lộc Bắc
  - Nguyễn Ngọc Minh Giám đốc 3929556 3863361 0913.865348
  - Phan Trung Thành Phó giám đốc 3929577 3877089 0913.659207
  - Hành chính   3929555    
59 Lâm trường Bảo Lâm
  - Nguyễn Trọng Hoàng Giám đốc 3877115 3877015 0913.953840
  - Lê Ngọc Thông Phó giám đốc 3877115 3877175 0913.189492
  - Hành chính   3877113 FAX 3877115
60 Lâm trường Bảo Thuận
  - Hồ Hiền Giám đốc 3871176 3871713 0913.934795
  - Đoàn Văn Thanh Phó giám đốc 3870381 3820794 0918.577675
  - Nguyễn Thị Hồng Vóc TP. TC-HC 3870381 3765995 0982.017985
  - Hành chính   3870381 FAX 3870381
61 Lâm Trường Đạ Huoai
  - Trịnh Hữu Vĩnh Giám đốc 3874247 3874216 0913.188587
  - Lê Văn Dế Phó giám đốc 3874248 3874294 0909.049190
  - Hành chính   3874342 FAX 3874342
62 Lâm trường Đạ Tẻh
  - Nguyễn Hữu Thành Giám đốc 3881016 3880330 0913.934056
  - Phùng Thế Tải Phó giám đốc 3880378 3880227 0918.034007
  - Hành chính   3880378    
63 Lâm trường Đơn Dương
  - Nguyễn Văn Bằng Giám đốc 3626139 3849368 0918.815103
  - Vương Hùng Phó giám đốc 3849035 3633555 0918.423264
  - Hành chính   3849035    
64 Lâm trường Di Linh
  - Phạm Đình Quang Giám đốc 3870341 870525 0913.695855
  - Nguyễn Minh Chúc Phó giám đốc 6251341 870396 0913.695884
  - Hành chính   3870341 3772010 FAX 3772010
65 Lâm trường Tam Hiệp
  - Trần Anh Tuấn Q.Giám đốc 3872081 3826938 0983.133999
  - Nguyễn Văn Xuyên Phó giám đốc 3785039 3872167 0986.291345
  - Hành chính   3785039 FAX 3785039
66 Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam
  - Lê Tiến Thức Chủ tịch HĐQT 3864269 3718151 0912.024009
  - Đào Hồng Cương Tổng giám đốc 3863683 3864701 0913.986273
  - Phạm Xuân Sanh Phó TGĐ 3863448 3863758 0913.934724
  - Hành chính   3864047    
67 Viễn Thông Lâm Đồng
  - Trần Mỹ Sơn Giám đốc 3829999 3822555 0913.800051
  - Đoàn Duy Nhẫn Phó giám đốc 3822346 3821015 0913.865025
  - Võ Văn Hiến TP Tổng hợp - HC 3822643 3823456 0913.934456
  - Phan Tấn Khanh TP. Mạng & dvụ 3822349 3553355 0913.865022
  - Văn thư   3834101 FAX 3823567
  - Trung tâm VT Đà lạt Giám đốc (ô.Nam) 3820888 3815815 0913.934701
  - Trung tâm VT Đức Trọng Giám đốc (ô.Tĩnh) 3843033 3844630 0913.934099
  - Trung tâm VT Bảo Lộc Giám đốc (ô.Kỳ) 3864000 3864888 0913.865298
  - Trung tâm VT Lâm Hà Giám đốc (ô.Bình) 3686686 3686777 0913.934710
  - Trung tâm VT Đạ Tẻh Giám đốc (ô.Hùng) 3973333 3864100 0918.260135
  - TT Dịch vụ khách hàng Giám đốc (ô.Đạo) 3826299 3823969 0918.785578
  - Trung tâm Tin học Giám đốc (ô.Cang) 3552552 3821580 0913.865145
68 Văn phòng Đại diện các Báo tại Đà Lạt
  Báo Nhân dân   FAX 3540667
  Báo Sài gòn Giải phóng   FAX 3830002
     - Trần Văn Phong   3531279   0983.517363
  Báo Tuổi trẻ   FAX 3540933
     - Nguyễn Hàng Tình   3825509   0903.130017
  Báo Tiền phong   FAX 3827147
     - Lê Thị Kim Anh   3827147   0913.684601
  Báo Đời sống và Pháp luật   FAX 3541144
  Báo Thanh niên   FAX 3812930
     - Lê Văn Hân       0918.274162
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready