Đà Lạt xưa
  
View: 
Selection CheckboxPicture Size
1917-Hotel-Du_lac.JPG
1917-Hotel-Du_lac
767 x 600186 KB
1917-KS-DuLac.JPG
1917-KS-DuLac
800 x 560260 KB
1917-Lang-Thuong.JPG
1917-Lang-Thuong
800 x 562205 KB
1922-Palace.JPG
1922-Palace
800 x 343122 KB
1925-Ga-Da-Lat.JPG
1925-Ga-Da-Lat
800 x 552161 KB
1925-Rung-thong-Da-Lat.JPG
1925-Rung-thong-Da-Lat
800 x 555184 KB
1925-Tra-Cau-Dat.JPG
1925-Tra-Cau-Dat
800 x 575177 KB
1928-Da-Lat.JPG
1928-Da-Lat
800 x 524178 KB
1928-Nha-may-den.JPG
1928-Nha-may-den
800 x 493221 KB
1930-Buu-dien-Da-Lat.JPG
1930-Buu-dien-Da-Lat
800 x 567203 KB
1930-Da-Lat.JPG
1930-Da-Lat
800 x 510167 KB
1930-Duong-Tan-Da.JPG
1930-Duong-Tan-Da
800 x 550220 KB
1930-KS-An-Nam.JPG
1930-KS-An-Nam
800 x 578222 KB
1930-Nha-tho-Con-Ga.JPG
1930-Nha-tho-Con-Ga
800 x 571210 KB
1930-Thap-chuong-Lycée.JPG
1930-Thap-chuong-Lycée
800 x 569180 KB
1940-Bai-tho-Ho-Than-Tho.JPG
1940-Bai-tho-Ho-Than-Tho
800 x 548242 KB
1940-Cho-Da-Lat.JPG
1940-Cho-Da-Lat
800 x 548160 KB
1940-Da-Lat.JPG
1940-Da-Lat
800 x 566243 KB
1940-Duong-Gia-Long.JPG
1940-Duong-Gia-Long
800 x 517200 KB
1940-Ho-Xuan_huong.JPG
1940-Ho-Xuan_huong
383 x 600123 KB
1948-Ho-Me-Linh.JPG
1948-Ho-Me-Linh
800 x 451137 KB
1950-Ho-Xuan-Huong.JPG
1950-Ho-Xuan-Huong
800 x 557231 KB
1952-Ho-Than-Tho.JPG
1952-Ho-Than-Tho
800 x 554170 KB
1955-Cho-Da-Lat.JPG
1955-Cho-Da-Lat
800 x 561178 KB
1955-Da-Lat.JPG
1955-Da-Lat
800 x 453167 KB
1955-Giao-hoang-hoc-vien-Pio-X.JPG
1955-Giao-hoang-hoc-vien-Pio-X
800 x 540174 KB
1965-Nha-Dia-du.JPG
1965-Nha-Dia-du
800 x 571191 KB
1970_Dalat_1.jpg
1970_Dalat_1
800 x 54371 KB
1970_Dalat_2.jpg
1970_Dalat_2
800 x 551108 KB
1970_Dalat_3.jpg
1970_Dalat_3
800 x 56896 KB
1970_Dalat_4.jpg
1970_Dalat_4
800 x 53460 KB
1970_Dalat_5.jpg
1970_Dalat_5
800 x 54154 KB
1970_Dalat_6.jpg
1970_Dalat_6
800 x 56098 KB
1970_Dalat_7.jpg
1970_Dalat_7
800 x 54072 KB
1970_Dalat_8.jpg
1970_Dalat_8
800 x 52995 KB
1971-Hoa-Binh.JPG
1971-Hoa-Binh
800 x 545125 KB
1971-Toa-hanh-chinh-Tuyen-Duc.JPG
1971-Toa-hanh-chinh-Tuyen-Duc
800 x 583155 KB
Ap-Anh-Sang.JPG
Ap-Anh-Sang
800 x 541173 KB
Dalat_1936-1975-00.jpg
Dalat_1936-1975-00
640 x 38447 KB
Dalat_1936-1975-01.jpg
Dalat_1936-1975-01
640 x 39043 KB
1 - 40 Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready