Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > 100% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng
100% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng 

Theo kế hoạch đến hết năm 2021, mỗi năm đều đạt tỷ lệ 100% cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

 

Riêng tỷ lệ này đến hết năm 2019 đạt từ 85 - 90% đối với lãnh đạo và người lao động trong doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp... Và từ 60 - 70% đối với tiểu thương, lao động tự do, người dân nông thôn...

 

Những nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai đến các đối tượng nói trên gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính; quan điểm, chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng; Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực trạng, nguyên nhân phát sinh tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính...

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready