Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tin tức sự kiện > Tin tức trong tỉnh > Tạo chuyển biến rõ nét trong phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng
Tạo chuyển biến rõ nét trong phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và để chủ động phòng ngừa vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý công vụ, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), ngày 4/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt ban hành văn bản yêu cầu tăng cường công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. 

 

Thời gian qua, Lâm Đồng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Tuy nhiên, công tác PCTN hiện còn nhiều diễn biến phức tạp; việc phát hiện, xử lý tham nhũng còn nhiều hạn chế, đòi hỏi sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc/ Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nổi bật là cần quán triệt, thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về PCTN nhằm nâng cao nhận thức của CBCCVC và người dân đối với công tác PCTN trong giai đoạn hiện nay. Phải xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cơ quan, địa phương, đơn vị. Chủ động tự phát hiện các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị mình, nhất là tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước; tạo chuyển biến rõ nét trong công tác PCTN trên cả hai mặt phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng; góp phần phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước. Đẩy mạnh phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong chính lực lượng chức năng và đội ngũ CBCC thực thi pháp luật, nhất là trong các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. Thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình chuyên môn nghiệp vụ, ban hành quy chế làm việc rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với CBCC khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, điều tra, thi hành án, thuế, quản lý thị trường,... bảo đảm ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, “vòi vĩnh”, “chung chi”, phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thi hành công vụ... 

 

UBND tỉnh cũng yêu cầu, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật. Đồng thời, người đứng đầu phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan, lực lượng thực thi pháp luật có yếu tố nhạy cảm cao trong việc chấp hành những quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực thi công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chế độ công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những CBCCVC thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật. Định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo đúng quy định; đồng thời, lựa chọn, bố trí người có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, điều tra...

 

Để PCTN đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh xác định phải nâng cao hiệu quả việc phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận tin báo, tố giác, xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam, các cơ quan báo chí và Nhân dân đối với việc phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

 

 

 

Các tin khác

 

 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready