Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
sadfasTrang chủ > Tăng trưởng xanh > Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các chiến lược tăng trưởng xanh 

Các định hướng TTX cho tỉnh Lâm Đồng liên quan tới các lĩnh vực ưu tiên cụ thể được điều chỉnh, bổ sung thành tám định hướng với các can thiệp. Các can thiệp được diễn giải thành các hoạt động với thời gian thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 bởi các cơ quan liên quan.

 

(1)   Phát triển năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

Tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, khí sinh học với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại và thúc đẩy việc sử dụng các nguồn năng lượng này để hỗ trợ sinh kế, sản xuất và toàn bộ nền kinh tế. Sử dụng rộng rãi những nguồn năng lượng sạch và gần như vô tận này có thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng trong tỉnh khi giúp giảm phát thải KNK. Nhiều giải pháp hiệu quả và dễ thực hiện như sử dụng thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, triển khai hệ điện mặt trời áp mái…. Hơn nữa, năng lượng tái tạo phù hợp với các vùng nông thôn và núi cao, nơi cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Năng lượng từ khí sinh học cũng rất dễ tiếp cận ở các vùng nông thôn, nơi có nhiều chất thải từ nông nghiệp và chăn nuôi.

Mặt khác, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cần được thúc đẩy. Thực tế cho thấy chi phí cho việc thực hiện tiết kiệm năng lượng rẻ hơn chi phí trả cho việc tiêu thụ năng lượng và có nhiều dư địa cho việc triển khai, đặc biệt nhờ sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại ví dụ sử dụng đèn LED thay thế đèn CFL hoặc đèn tube, sử dụng động cơ có hiệu suất cao …

Chuyển đổi sang loại nhiên liệu khác có giá thành rẻ hơn và chuyển đổi từ phương thực cung cấp dịch vụ có mức tiêu thụ năng lượng cao hơn sang phương thức có mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn, ví dụ phát triển xe buýt để thay thế phương tiện cá nhân (xe con và xe máy) cũng cần được ưu tiên.

(2)   Kiểm soát phát thải KNK từ tất cả các ngành, bao gồm thay đổi sử dụng đất

Kiểm soát phát thải KNK từ ba lĩnh vực chính là nông nghiệp, công nghiệp. Phát thải có thể do các quá trình công nghiệp, xây dựng và vận hành các công trình, giao thông, phát điện, sử dụng phân bón và hóa chất trong nông nghiệp, chuyển đổi đất rừng, v.v. Theo một số báo cáo gần đây, việc mất rừng trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một trong những mục tiêu của định hướng này là giảm đến tối thiểu mất rừng ở Lâm Đồng.

(3)   Kiểm soát phát sinh rác thải, chất thải và tái sử dụng cho sản xuất xanh hơn

46,33% GDP 2017 của tỉnh Lâm Đồng đến từ nông nghiệp, 36,99% đến từ dịch vụ và 16,68% từ công nghiệp. Để tăng cường đóng góp của các ngành công nghiệp, tỉnh đã có kế hoạch phát triển các khu công nghiệp và cụm công nghiệp trong giai đoạn 2020-2025. Phát triển công nghiệp, cùng với các hoạt động khác trong nông nghiệp và dịch vụ, sẽ gia tăng chất thải rắn và lỏng, và nếu không được kiểm soát tốt, sẽ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người. Trong ngành nông nghiệp, vấn đề sử dụng hóa chất nông nghiệp một cách thiếu kiểm soát đang là mối quan tâm lớn, đống thời dẫn tới rác thải bao bì và chai lọ hóa chất không được thu gom và xử lý. Ngành chăn nuôi cũng dẫn tới ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi không được thu gom và xử lý thích hợp. Do vậy, mục tiêu của định hướng này là kiểm soát việc xả thải và tăng cường xử lý các loại chất thải khác nhau.

 

(4)   Khuyến khích các hệ thống sử dụng đất bền vững và thông minh với biến đổi khí hậu

Theo một số dự báo về kịch bản biến đổi khí hậu gần đây (đã trình bày trong nội dung về thủy văn), nhiều khả năng chế độ mưa tỉnh sẽ có sự thay đổi với giai đoạn khô hạn kéo dài hơn trong mùa khô và mưa nhiều hơn trong mùa mưa, cùng với sự tăng đều nhiệt độ trung bình. Biến đổi khí hậu dẫn đến nhu cầu về các biện pháp canh tác bền vững và có tính chống chịu cao để đảm bảo sản xuất nông nghiệp và bảo vệ các nông hộ nhỏ trước những nguy cơ về kinh tế và môi trường. Xen canh đã được ghi nhận là một trong những hệ thống canh tác bền vững (hiệu quả sử dụng tài nguyên cao) và có khả năng đem lại thu nhập cao và ổn định nếu có thị trường tiêu thụ sản phẩm (Catacutan và nnk 2017). Với một trong những sản phẩm hàng hóa chính của tỉnh là cà phê, theo báo cáo của Nestle, canh tác cà phê theo phương thức xen canh sẽ tăng hiệu suất sử dụng nước lên tới 40% so với canh tác cà phê không che bóng. Điều này là do hệ thống xen canh cà phê kết hợp có tỷ lệ bốc thoát hơi nước thấp hơn nhờ được che bóng và môi trường vi khí hậu, và do luân chuyển nước trong nội bộ hệ thống giữa cây ngắn ngày và cây dài ngày. Các hệ thống như vậy được cho là phù hợp trong việc đối phó với các thách thức về biến đổi khí hậu trong tương lai. 

(5)   Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, nước và đa dạng sinh học

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực từ các chương trình, dự án bảo vệ rừng, việc mất rừng vẫn diễn ra do con người hoặc thiên tai, như cháy rừng sau hạn hán. Định hướng này nhằm thúc đẩy hơn nữa việc bảo vệ rừng và giảm phát thải trong lâm nghiệp, dừng việc chuyển đổi đất rừng sang canh tác nông nghiệp, đất ở hoặc đất phục vụ các dự án phát triển, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Qua việc bảo vệ rừng, định hướng cũng tập trung giúp bảo tồn đa dạng sinh học và vẻ đẹp cảnh quan làm nền tảng cho ngành du lịch. Nội dung bảo tồn đa dạng sinh học thể hiện thông qua việc hỗ trợ thực hiện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lâm Đồng tới năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 như việc thiết lập ba hành lang đa dạng sinh học kết nối hai Vườn quốc gia Cát Tiên và Bidoup - Núi Bà, cũng như thành lập mới các khu bảo tồn tại chỗ và chuyển vị.

(6)   Tăng cường tiếp cận thị trường và nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa chính

Một trong những khía cạnh cần quan tâm trong tăng trưởng kinh tế xanh là phát triển kinh tế thông qua nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị thu được trên một đơn vị sản phẩm cả ở thị trường nội địa lẫn thị trường xuất khẩu. Hiện nay giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thấp, dẫn tới giá sản phẩm trên thị trường không tốt và tính cạnh tranh trên thị trường không cao. Công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp, dù đã phát triển nhanh gần đây, chỉ chủ yếu chế biến các nguyên liệu thô nhưng giá trị gia tăng rất ít. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong các ngành hàng rau, hoa, hoa quả cũng như chăn nuôi. Lâm Đồng là tỉnh đi đầu ở Tây Nguyên trong các nỗ lực phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trong định hướng này, việc tăng cường chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất thông qua việc tham gia các chứng chỉ được nhấn mạnh. Ngoài ra, định hướng cũng bao gồm phát triển các thương hiệu sản phẩm chất lượng cao để tăng giá trị thương mại.

(7)   Phát triển du lịch xanh và bền vững

Dịch vụ là ngành đóng góp khá lớn vào GRDP của tỉnh Lâm Đồng, trong đó du lịch đóng vai trò quan trọng và có tiểm năng lớn. Lâm Đồng có thế mạnh du lịch nhờ cảnh quan đẹp, khí hậu thuận lợi và các di sản văn hóa phong phú, tuy nhiên vẫn có nhiều thách thức mà ngành du lịch cần giải quyết, trong đó có việc phát triển du lịch sinh thái. Điều cần thiết là xây dựng tỉnh Lâm Đồng xanh-sạch-đẹp để thu hút du lịch đồng thời với việc xây dựng một “quy tắc ứng xử” của ngành du lịch cũng như du khách để tôn trọng môi trường và văn hóa bản địa. Thúc đẩy sự tham gia của các cộng đồng địa phương (đặc biệt là các cộng đồng nghèo, các cộng đồng dân tộc thiểu số) trong các hoạt động du lịch với một cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng cũng là một khía cạnh quan trọng để phát triển bền vững ngành du lịch.

(8)   Khuyến khích hình thành lối sống xanh và tiêu dùng bền vững

TTX cần có sự hỗ trợ bởi lối sống xanh và tiêu dùng bền vững bởi tất cả người dân, các cộng đồng địa phương, các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực (nông nghiệp, công nghiệp và du lịch). Các nhóm can thiệp ưu tiên trong định hướng này chủ yếu là quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của kiểm soát chất thải và áp dụng các mô hình tiêu dùng bền vững, và phát triển các công nghệ xanh, các công nghệ sau thu hoạch để giảm phế phẩm nông nghiệp và tăng cường sản lượng nông nghiệp.

(9)   Tạo môi trường thuận lợi để chuyển đổi sang nền kinh tế xanh

Việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh không xảy ra một cách tự nhiên: một loạt các rào cản cần được gỡ bỏ và đầu tư vào các ngành kinh tế xanh và các dự án kinh tế xanh phải trở nên hấp dẫn với các bên liên quan, bao gồm cả khối tư nhân lẫn khối nhà nước. Nếu kết hợp hài hòa các biện pháp thúc đẩy về tài chính, chính sách, công nghệ và cơ sở hạ tầng, thì nền kinh tế xanh sẽ xuất hiện do kết quả của hoạt động kinh tế chung. Một số biện pháp chỉ có thể được thực hiện ở cấp quốc gia, nhưng nhiều biện pháp có thể được thực hiện ở cấp tỉnh. Do đó, Lâm Đồng nên đưa ra các ​​chính sách được thiết kế dựa trên các tiêu chí sau: hiệu quả chi phí cao, có khuyến khích cho việc áp dụng và tuân thủ, có khả năng thích ứng với các biến động nhất định, và cung cấp thông tin rõ ràng và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.

 

Chín định hướng TTX được nêu ở trên không thay thế mà bổ sung cho các ưu tiên chính sách kinh tế và môi trường hiện có của tỉnh Lâm Đồng. Các định hướng này hỗ trợ toàn bộ chu trình kinh tế-tự nhiên dưới đây. Trong đó, các hoạt động kinh tế được chia thành hai nhóm: sản xuất (được hỗ trợ bởi Định hướng 1 và 4) và tiêu dùng (được hỗ trợ bởi Định hướng 7 và 8) được liên kết bởi thương mại (được hỗ trợ bởi Định hướng 6). Các tác động của hệ thống kinh tế đến hệ thống tự nhiên như ô nhiễm và chất thải có thể được giảm thiểu bằng cách thực hiện can thiệp theo Định hướng 3, trong khi duy trì nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào, năng lượng và các tài nguyên khác cho nền kinh tế được hỗ trợ bởi Định hướng 2. Các chức năng dịch vụ của hệ thống tự nhiên cung cấp cho hệ thống kinh tế (tức là các dịch vụ hệ sinh thái) được hỗ trợ thông qua Định hướng 5, đó là bảo tồn rừng, đa dạng sinh học và nước. Như đã nói ở trên, Định hướng 9 hỗ trợ cho TTX nói chung chung và nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hài hòa các hệ thống kinh tế và tự nhiên thông qua các chính sách kích thích đổi mới, công nghệ, tăng cường năng lực và các cơ hội kinh tế nói chung.

 

Các định hướng tăng trưởng xanh của tỉnh Lâm Đồng (1-9) hỗ trợ và hài hoà chu trình kinh tế - tự nhiên (Dựa trên mô hình của OECD, 2011)

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready