Skip navigation links
Giới thiệu Lâm Đồng
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Lịch sử
Tiềm năng du lịch
Cơ sở hạ tầng
Tài nguyên thiên nhiên
Tin tức sự kiện
Tin tức nổi bật
Tin tức trong tỉnh
Tin trong nước
Tin quốc tế
Tăng trưởng xanh
Tổng quan
Cách tiếp cận
Các công cụ đánh giá
Các chiến lược tăng trưởng xanh
Các can thiệp giảm thiểu tiềm năng
Bản đồ hành chính
Tổng quan 

Cơ sở lý luận của việc xây dựng Kế hoạch tăng trưởng xanh cho tỉnh Lâm Đồng

Lâm Đồng có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển, với vị trí kinh tế chính trị chiến lược, khí hậu ôn hòa, tiềm năng lớn về đất đai, rừng, tài nguyên nước và cảnh quan đẹp. Tỉnh là nơi hội tụ các nền văn hóa dân tộc khác nhau và các di sản lịch sử và tôn giáo đa dạng. Một mạng lưới rộng lớn các trục giao thông quan trọng kết nối Lâm Đồng với các tỉnh khác ở Đông Nam Bộ, vùng duyên hải Nam Trung Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác của Tây Nguyên. Tỉnh Lâm Đồng cũng là một trong những điểm thu hút du lịch chính do tài nguyên thiên nhiên của mình. Với quy mô dân số tương đối lớn là 1.298.000 người (2017), chiếm khoảng 23% dân số ở Tây Nguyên và dân số trẻ, Lâm Đồng có lợi thế đặc biệt để phát triển các ngành dịch vụ, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.

Tuy nhiên, Lâm Đồng hiện đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng như biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất, gây bùng phát sâu bệnh, áp lực chuyển đổi đất rừng sang hình thức sử dụng đất khác, tác động của hoạt động du lịch đến đời sống xã hội và môi trường, thiếu nước sạch và vệ sinh đặc biệt là ở khu vực nông thôn và vùng cao, chất lượng dịch vụ giao thông công cộng kém. Các khảo sát trước đây cho thấy, cả hai hệ thống sản xuất và tiêu thụ của tỉnh đều không phù hợp với các yêu cầu bảo vệ môi trường. Nguy cơ cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, phát thải khí nhà kính tăng và ô nhiễm môi trường trở thành thách thức ngày càng lớn cho phát triển bền vững của tỉnh.

Trong khi đó, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020 đã xác định một trong những nhiệm vụ chính là "phát triển tỉnh Lâm Đồng thành một tỉnh phát triển trung bình của Tây Nguyên với ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng cao hơn trong cơ cấu kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng được đồng bộ và hiện đại hóa vào năm 2020”. Quy hoạch tổng thể sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020 cũng chỉ rõ nhiệm vụ cải thiện quản lý tài nguyên đất, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả theo quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu được xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tương tự, Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp và nông thôn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 xác định yêu cầu "phát triển ngành nông nghiệp theo hướng công nghiệp hàng hóa hiện đại, bền vững, cạnh tranh cao, kết nối quy trình sản xuất nông nghiệp với bảo quản và chế biến sau thu hoạch để nâng cao giá trị sản phẩm, môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học, giảm thiểu rủi ro về bệnh tật, thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu”.

Do đó, việc xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của tỉnh (cụ thể là chiến lược và kế hoạch hành động TTX, sau đây gọi là KHHĐ TTX) cho tỉnh Lâm Đồng không chỉ cần thiết để hoàn thành các nhiệm vụ và ưu tiên được đặt ra trong  CLQG về TTX mà còn rất quan trọng trong việc đảm bảo xã hội bền vững phát triển kinh tế và góp phần hiện thực hóa các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển được xây dựng trong Quy hoạch hoạch tổng thể của tỉnh đang được triển khai. Đây là những cơ sở chính của việc phát triển KHHĐ TTX cho tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là trong bối cảnh phát triển kinh tế xanh trong thập kỷ tới (2021-2030) với tầm nhìn đến năm 2050.

Cơ hội chính

Tỉnh Lâm Đồng có cơ hội và năng lực để đạt được mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển ba ngành chính (dịch vụ, nông nghiệp, công nghiệp), bằng cách tận dụng tối đa các điều kiện tự nhiên và khí hậu thuận lợi trong tỉnh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Lâm Đồng có thể thiết lập các vùng nông nghiệp công nghệ cao liên kết với các “làng đô thị xanh” đồng thời duy trì bảo tồn đa dạng sinh học để tạo ra “thương hiệu” độc đáo cho nền nông nghiệp Lâm Đồng. Do lợi thế tự nhiên, tỉnh Lâm Đồng có thể thúc đẩy ngành chăn nuôi và công nghiệp chế biến đi kèm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Tương tự các lĩnh vực trồng trọt và thủy sản khác cũng có tiềm năng hình thành và phát triển các khu công nghiệp chuyên về chế biến và bảo quản nông lâm thủy sản.

Trong lĩnh vực du lịch, tỉnh Lâm Đồng có lợi thế để phát triển các khu du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, với nhiều loại hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch di sản văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cảnh quan hồ thác nước, du lịch nông nghiệp khu vực và quốc tế.

Tỉnh cũng có lợi thế trong việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ nhu cầu năng lượng rẻ và an toàn cho phát triển công nghiệp, đô thị và tài nguyên khoáng sản.

Về kinh tế, tỉnh có thể khai thác các cơ hội phát triển từ các trung tâm kinh tế trong vùng, tăng cường hội nhập khu vực, thu hút các nguồn lực đầu tư và phát triển từ các đối tác trong nước và quốc tế. Hơn nữa, tỉnh có thể tận dụng lợi thế từ hành lang kinh tế Đà Lạt - Thành phố Hồ Chí Minh, Quốc lộ 20 và quốc lộ 27C, 27, Đông Trường Sơn, quốc lộ 28, 55, 55B kết nối Lâm Đồng với các khu vực trung tâm của Hồ Chí Minh Thành phố và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ.

Các thách thức chính

Các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi sẽ phải đối mặt với thách thức từ biến đổi khí hậu, theo một số dự báo khí hậu cho đến năm 2050, khác biệt lượng mưa giữa mùa khô và mùa mưa sẽ lớn hơn (Grosjean và cộng sự 2016). Theo đó, hạn hán có thể kéo dài hơn trong mùa khô, lũ quét nghiêm trọng hơn trong mùa mưa. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt này có thể gây ra thiệt hại cho nông nghiệp và đe dọa sinh kế của nông hộ nhỏ, đặc biệt là người nghèo. Ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số, các hiện tượng thời tiết cực đoan gây xói mòn và suy thoái đất nghiêm trọng, nguy cơ lở đất và các thiên tai khác. Biến đổi khí hậu và biến động thời tiết cũng có thể làm bùng phát sâu bệnh. Nhìn chung, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn tài nguyên thiên nhiên hỗ trợ phát triển kinh tế và sinh kế của người dân trong tỉnh.

Sự phát triển của ngành nông nghiệp cũng chịu sự thách thức của giá thị trường không ổn định. Chẳng hạn, gần đây, giá cà phê là một trong những mặt hàng chính của tỉnh đã giảm xuống mức thấp nhất 10 năm do sự cạnh tranh toàn cầu. Ở Lâm Đồng, giá thu mua cà phê có chứng chỉ (UTZ, 4C) tuy có cao hơn so với các sản phẩm không có chứng nhận nhưng không nhiều, khiến nhiều nông dân rút khỏi các chương trình cà phê có chứng chỉ. Diện tích canh tác cà phê trong tỉnh đã vượt quá mục tiêu phát triển bền vững và cần ngăn chặn việc lấn chiếm đất rừng để trồng cà phê trong thời gian tới. Đồng thời, diện tích cà phê già cỗi năng suất thấp ngày càng tăng gây nguy cơ giảm nguồn cung cho ngành công nghiệp cà phê của tỉnh.

Một thách thức khác của ngành nông nghiệp là dung hòa giữa xu thế mở rộng diện tích nhà kính trồng rau hoa mang lại lợi nhuận cao, với việc bảo tồn cảnh quan và ngăn chặn sự gia tăng phát thải tiềm năng từ nhà kính. Hầu hết, nếu không nói là tất cả, các nhà kính đều nằm trong diện tích đất thuộc quyền sử dụng của các nông hộ, do đó, tỉnh cần ban hành một chính sách phù hợp để kiểm soát việc mở rộng nhà kính. Hầu hết diện tích nhà kính đều ở Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Lâm Đồng có cơ hội đưa du lịch trở thành nguồn sinh kế quan trọng cho người dân và đóng góp lớn vào ngành dịch vụ của tỉnh. Tuy nhiên, một trong những khó khăn là lao động chất lượng thấp làm giảm chất lượng dịch vụ du lịch như thiếu kỹ năng giao tiếp trong việc quảng bá chương trình du lịch, kĩ năng ngoại ngữ kém và thiếu nhận thức về tích hợp bảo vệ môi trường vào các chương trình du lịch. Đây cũng là một vấn đề khi người dân địa phương bao gồm các dân tộc thiểu số tham gia làm du lịch. Hơn nữa, ngành du lịch cũng đang thu hút dân nhập cư vào tỉnh, dần thu hẹp phạm vi sống của dân bản địa. Các hoạt động du lịch mở rộng, khi không được quản lý đúng cách, có khả năng gây ra một số vấn đề như ô nhiễm nước và khai thác nước, ô nhiễm không khí do số lượng phương tiện và dân số cao hơn, khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên cho thực phẩm và đồ lưu niệm, v.v., ô nhiễm đất do chất thải chưa được xử lý, và nạn phá rừng do thành lập các trung tâm du lịch mới.

Người dân địa phương trong tỉnh vẫn có những thói quen không tốt như đổ rác và xác động vật bừa bãi xuống sông, suối, kênh và ao gây ô nhiễm nước và đất. Nông dân cũng sử dụng phân tươi trực tiếp cho cây, cá trong ao và hồ gây ô nhiễm nguồn nước sử dụng cho các hoạt động hàng ngày. Một số đã áp dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu mà không tuân theo định mức, gây ô nhiễm nước và đất. Người dân địa phương và một số ngành công nghiệp thải nước thải vào môi trường mà không xử lý gây ô nhiễm nghiêm trọng tài nguyên nước. Hiện nay hầu hết các khu vực đô thị thiếu hệ thống nước thải phù hợp và các cơ sở công nghiệp thiếu hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn môi trường. Về nguồn cung cấp nước sạch, bên cạnh mối đe dọa hạn hán trong tương lai do hạn hán kéo dài trong mùa khô, địa hình đồi núi phức tạp và phân mảnh, tạo ra thách thức lớn trong việc thiết lập cơ sở hạ tầng và hệ thống phân phối cung cấp nước sạch, và điều này đòi hỏi chi phí đầu tư cao.

Hệ thống giao thông công cộng của Lâm Đồng phải đối mặt với những thách thức bao gồm cải thiện hệ thống bến xe, tăng số lượng điểm dừng xe buýt, nhà chờ xe buýt, đặc biệt là ở vùng ngoại ô. Chất lượng phương tiện cũng cần phải cải thiện, vì hầu hết phương tiện trên địa bàn đều đã cũ và lạc hậu. Ví dụ, hầu hết các phương tiện giao thông công cộng không được trang bị điều hòa, trong khi không khí trên đường ô nhiễm, bụi bặm, thậm chí nghiêm trọng hơn vào mùa hè, buổi trưa.

Phạm vi KHHĐTTX của tỉnh Lâm Đồng

Phần II-Nhiệm vụ chiến lược trong Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã nêu ba nhiệm vụ chính của tăng trưởng xanh là giảm cường độ phát thải khí nhà kính từ các ngành kinh tế, xanh hoá sản xuất, xanh hoá lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững. Trong KHHĐTTX giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Lâm Đồng, tác động của các chiến lược và các hành động can thiệp cho ba nhiệm vụ chính này đối với nền kinh tế và các dịch vụ hệ sinh thái của tỉnh được đánh giá định lượng bằng cách sử dụng khung và công cụ đánh giá. Khung và công cụ đánh giá này có thể tạo ra một khía cạnh mới mẻ so với cách tiếp cận hiện có trong xây dựng KHHĐTTX ở cấp tỉnh và cấp quốc gia. Một số vấn đề xã hội tiềm ẩn như xung đột sử dụng đất đất, bình đẳng giới, giảm nghèo và cộng đồng dân tộc thiểu số đã được khai thác trong quá trình xây dựng các chiến lược và các hành động can thiệp TTX để đảm bảo trong KHHĐTTX của tỉnh không tạo ra các vấn đề này.

Các dịch vụ hệ sinh thái được đánh giá không chỉ ở việc giảm thiểu nguy cơ biến đổi khí hậu thông qua giảm phát thải KNK, mà còn gồm có đánh giá các loại dịch vụ hệ sinh thái khác nhau như các dịch vụ cung cấp, điều tiết và hỗ trợ, trong đó bao gồm đa dạng sinh học. Một số hành động can thiệp liên quan đến việc cung cấp dịch vụ văn hóa. Việc xây dựng KHHĐTTX của tỉnh Lâm Đồng liên quan đến các ngành chính của tỉnh như nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, hạ tầng (chủ yếu là giao thông), quản lý tài nguyên nước và năng lượng. Đây là những ngành chính xét về giá trị kinh tế và phát thải khí nhà kính tiềm năng. Ngành năng lượng gồm các lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ năng lượng khác nhau như công nghiệp, thương mại/xây dựng, dân sinh và sản xuất điện. Nội dung chi tiết của các chiến lược KHHĐTTX và các hành động can thiệp của tỉnh Lâm Đồng và các phương pháp tiếp cận đánh giá sẽ được nêu trong phần V.

KHHĐTTX của tỉnh Lâm Đồng cùng với các chiến lược và các hành động can thiệp được xây dựng cho giai đoạn 2021-2030 là giai đoạn được nhấn mạnh trong phần lớn các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia như các Mục tiêu phát triển bền vững và đó cũng là giai đoạn có phần lớn các hiệp ước, chiến lược quốc gia và kế hoạch hành động. Những cam kết này nhấn mạnh rằng cần phải có một tiến trình quan trong lĩnh vực phát triển và bảo tồn khác nhau trong thập kỷ này với các mục tiêu đạt được vào năm 2030. Hơn nữa, KHHĐTTX còn có tầm nhìn đến năm 2050. Tầm nhìn lâu dài này được diễn giải trong các chiến lược và các hành động can thiệp liên quan trong các ngành khác nhau, ví dụ như việc bảo tồn đa dạng sinh học qua việc thiết lập hành lang sinh thái nối giữa hai vườn quốc gia trong tỉnh và việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo.

Lời cảm ơn

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-203 và tầm nhìn đến 2050 được xây dựng  với sự tham gia và và ích hợp của các Sở, ban ngành tỉnh Lâm Đồng, với nguồn kinh phí do IDH, GIZ và chương trình UN-REDD tài trợ, Văn phòng Tổ chức Nghiên cứu Nông lâm quốc tế (ICRAF) tại Việt Nam là đơn vị hỗ trợ kĩ thuật.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LÂM ĐỒNG - LAM DONG PORTAL
Cơ quan quản lý: Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử, thuộc Sở Thông tin & Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
Địa chỉ: Số 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3545579 - Fax: 0263.3545455 - Email: bbt@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này
Thiết kế và phát triển bởi FSC việt Nam
 
ipv6 ready