Đi lao động tại nước ngoài đóng BHXH thế nào? 

Chi tiết câu hỏi :

Tôi là lao động xuất khẩu tại Đài Loan. Trong thời gian tôi làm việc tại Đài Loan đã đóng các phí bảo BHXH, BHYT theo quy định của Đài Loan. Vậy, thời gian tôi làm việc bên Đài Loan có phải đóng BHXH tại Việt Nam nữa không?

Trả lời :

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 2 Luật BHXH năm 2014, trường hợp bà Lệ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì bà Lệ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.