Nghỉ không hưởng lương, chế độ bảo hiểm thế nào? 

Chi tiết câu hỏi :

Do mang thai sức khỏe yếu nên tôi xin nghỉ việc không hưởng lương từ 1/4/2016 đến 31/8/2016. Cơ quan ra thông báo cho nghỉ không hưởng lương và viết rõ cơ quan không đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN. Cho tôi xin hỏi: Tôi có thể đóng tự nguyện 3 khoản bảo hiểm này để không bị gián đoạn bất kỳ 1 loại bảo hiểm nào, nhất là BHXH để làm cơ sở tính lương hưu sau này và BHYT để được tính đóng lên tục 5 năm hưởng chế độ cao hơn được không? Bây giờ là tháng 7, tôi muốn truy đóng từ tháng 4 đến hết tháng 8 có được không? Và giấy tờ tôi cần chuẩn bị những gì? 

Trả lời :

BHXH trả lời vấn đề này như sau:

1. Khi nghỉ không lương:

- Không thuộc đối tượng tham gia BHTN, BHXH bắt buộc.

- Nếu người lao động không trả thẻ BHYT thì phải đóng tiền BHYT cho thời gian này và được sử dụng thẻ BHYT khám chữa bệnh. Được tính thời gian tham gia BHYT liên tục 5 năm (nếu có).

- Được tham gia BHXH tự nguyện để cộng nối thời gian, tuy nhiên thời gian tham gia BHXH khi giải quyết chế độ BHXH được cộng dồn nên nếu không tham gia BHXH tự nguyện 3 tháng về nguyên tắc không ảnh hưởng đến việc giải quyết chế độ BHXH.

2. Tham gia BHXH tự nguyện không có truy đóng mới, trừ trường hợp trước đó đã đăng ký phương thức tham gia BHXH tự nguyện nhưng không thực hiện đóng đúng thời gian đăng ký phương thức nay đề nghị truy đóng lại.

Bà Châu có thể tham khảo thêm Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện.