Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng