Tặng biểu trưng tôn vinh cho 125 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thuộc 01 nhóm sản phẩm dịch vụ: Rau, hoa , cà phê Arabica và du lịch canh nông