Lấy ý kiến Dự thảo (lần 2) Điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện Đam Rông 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung