Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh chuyển thông thành tổ dân phố và đặt tên mới cho 10 tổ dân phố thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên