Dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Lâm Đồng 
Dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Lâm Đồng

Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng gửi về hộp thư: skhdt@lamdong.gov.vn.