Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 
Dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng gửi về hộp thư: skhdt@lamdong.gov.vn.