Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức và diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung