Lấy ý kiến xây dựng Quyết định của UBND tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng và Quyết định định mức sử dụng tài sản chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Lâm Đồng 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung