Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ tiếp khách trong nước, tiếp khách nước ngoài và tổ chức hội nghị quốc tế tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh Lâm Đồng 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung