Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định về việc Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng Lộc Phát 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung