Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Quy chế phân cấp, quản lý ngân sách trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung