Lấy ý kiến góp ý xây dựng Dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh quy định về mức chi giải thường Văn học-Nghệ thuật và giải báo chí tỉnh Lâm Đồng 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung