Lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn tỉnh về đề nghị xét, công nhận thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung