Lấy ý kiến Dự thảo đề án xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng CNTT để quản lý, truy xuất nguồn gốc các mặt hàng đặc sản Đà Lạt 

 Gửi góp ý

Họ và tên: *
Email:
Điện thoại:
Địa chỉ:
Tiêu đề: *
Tệp tin đính kèm:
Tệp tin đính kèm phải có dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 4Mb
Nội dung góp ý: *
Mã bảo vệ: *

* Yêu cầu nhập nội dung