Dự Thảo Nghị Quyết mức chi hỗ trợ kinh phí hoạt động ban thanh tra nhân dân cấp xã 
Mọi góp ý xin gửi về email : stc@lamdong.gov.vn